Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Hlavní silnice v blízkosti hraničního přechodu Folmava projde stavebními úpravami

V pondělí 23. srpna 2021 bude zahájena oprava komunikace I/26 v blízkosti hraničního přechodu Folmava.

Stavebními úpravami projde úsek na území obce Dolní Folmava dlouhý zhruba 1 200 metrů, který začíná u meteohlásky Folmava a končí kruhovým objezdem před hraničním přechodem. Samotný kruhový objezd je také součástí stavby.

Silnice v řešeném úseku vykazuje řadu závad jako ztrátu asfaltového tmelu, hloubkovou korozi, výspravy, výtluky a poškození okrajů vozovky u okružní křižovatky. Plánovanou opravou zde následně dojde k odstranění uvedených závad a také k prodloužení životnosti konstrukce silnice. Stavební práce budou zahrnovat například obnovu asfaltového souvrství vozovky, výměnu silničních obrub, úpravu odvodnění komunikace a také předláždění krajů okružní křižovatky.

Řešený úsek
Dotčený úsek. Zdroj: ŘSD

Oprava bude prováděna za provozu a doprava bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pokud během provádění stavebních úprav nedojde k neočekávaným událostem, měla by být oprava komunikace hotová do konce letošního roku. V případě nutnosti bude oprava dokončena po zimní technologické přestávce, která by probíhala od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022. Během zimní přestávky by však komunikace byla průjezdná oběma směry pouze s minimálním omezením.

Pro Ředitelství silnice a dálnic bude stavební úpravy provádět společnost COLAS CZ, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou opravy 16,5 mil. Kč bez DPH.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: