Nepomuk. Foto: Plzenoviny.cz

Jarní svatojánská pouť v Nepomuku připomene 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého

Nepomuk o nadcházejícím víkendu oslaví výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Program odstartuje přednáška Miroslava Herolda na téma sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů. V sobotu proběhne koncert duchovní hudby na Arciděkanství Nepomuk, kde vystoupí profesor Tomáš Hála a studenti Pražské konzervatoře. V neděli se uskuteční poutní mše svatá, kterou bude celebrovat Miroslav Herold. V rámci mše proběhne slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského v kostele sv. Jana Nepomuckého. Na jarní pouť navazuje ještě dubnový koncert Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži v podání smyčcového kvarteta PiKap Quartet.


Program:

17. 3.
Přednáška Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů – P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ
– od 18:00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

Ze zástupu ctitelů sv. Jana Nepomuckého barokní doby deset vybraných osob povypráví, co se jim na tomto světci líbí, co je v jeho životě inspiruje a motivuje, za co mu vděčí, jakou dobrou zkušenost s ním učinily. Budou to lidé různého společenského postavení, vzdělání, profesního zaměření, osoby různé životní úrovně i věku. Společné jim bude to, že sv. Jan Nepomucký pro ně mnoho znamená.


18. 3.
Koncert „Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku“
– od 18:00 hodin, Hudební sál arciděkanství Nepomuk

Středověké mariánské antifony (Moteta, duchovní skladby včetně „mariánských“ kompozic a antifon od největšího skladatele pozdního středověku své generace, který působil na významných evropských dvorech-Guillauma Dufaye). Vystoupí profesor Tomáš Hála (varhany, spinettino, clavisimbalum) a studenti Pražské konzervatoře-3 altistky a 2 tenoristé.


19. 3.
Poutní mše svatá – celebruje P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ
– od 11:00 hodin, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
– slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského
– v 10:30 hodin procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého


10. 4.
Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži
(Joseph Haydn) – koncert smyčcového kvarteta PiKap Quartet
16:00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk


Jarní svatojánská pouť

Nepomuk
17. – 19. 3. 2023

Zdroj: Město Nepomuk

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: