Foto: Foto Havlín, Junák - český skaut

Jednou z nejmladších vánočních tradic je rozdávání Betlémského světla. Do Česka dorazilo o víkendu

Během adventu a Vánoc se praktikuje mnoho zvyků. Některé obyčeje upadají, jiné se rodí. Jednou z nejmladších tradic je rozdávání plamínku věčného světla z Betléma, který každoročně z Izraele přivážejí rakouští skauti a předávají jej dále do světa. Světlo už je i v České republice. O tom, že je tento zvyk stále oblíbenější, svědčí fakt, že si jej každoročně do svých domácností odnáší stále více lidí.

Myšlenka Betlémského světla je stará pouhá tři desetiletí a zrodila se v Rakousku. Úplně na počátku tradice stála rakouská umělkyně Ada Brandstetterová, která v rámci charitativního projektu Světlo ve tmě navrhla plamínek jako symbol nadace pomáhající zrakově postiženým. Symbol se následně proměnil ve skutečnost a o adventu 1986 byl do rakouského Lince dopraven plamínek z věčného světla, které hoří v místě narození Ježíše Krista, v jeskynní kapli v Betlémě. Hořící svíci dopravilo do Evropy jedno z postižených dětí, jímž byla věnována sbírka, kterou nadace pořádala.

betlémské světlo
Betlémské světlo se po republice rozváží vlakem. Foto: Člověk a víra, Junák – český skaut

V roce 1988 zaujala myšlenka šíření světla jako symbolu pomoci a míru vůdce skautů Herberta Grünwalda. Ten se nechal inspirovat dílem Ady Brandstetterové a zřejmě i středověkou legendou o dopravení světla z jeskyně do Florencie během křižáckých výprav. Vzhledem k finanční náročnosti projektu nebylo možné, aby skauti distribuci světla z Izraele zaopatřili sami. Politické podmínky té doby také nebyly ideální. Naštěstí se díky sponzorům a odhodlání všech zainteresovaných podařilo myšlenku převést ve skutečnost a pro Betlémské světlo se od roku 1988 každoročně vypravuje jeden skaut s malým televizním štábem.

Do Československa se Betlémské světlo poprvé dostalo již v roce 1989. Myšlenka světla jako symbolu naděje, míru a pomoci je stále silnější, a proto se každým rokem plamínek šíří do stále více míst a od roku 2001 dokonce opustí i Evropu a míří do zámoří.

Letošní třicáté Betlémské světlo převzali českobudějovičtí a plzeňští skauti od svých rakouských kolegů v Linci v sobotu 15. prosince 2018. V neděli pak plamínky světla rozšířili skauti po celé republice, abyste si i vy mohli vzít na Vánoce domů symbol míru a naděje, který plamen představuje.


 

Sdílejte:

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Sdílejte:

Přidat na Seznam.cz