Foto: Plzeňský kraj

Junák opraví za podpory kraje klubovnu u Horažďovic

Smlouvu o přidělení dotace na rekonstrukci klubovny v úterý 9. července podepsal hejtman kraje Josef Bernard a Martin Pompl, vedoucí střediska Junák – český skaut, středisko Prácheň, z.s. Plzeňský kraj poskytne na opravu klubovny dotaci ve výši 167 900 korun.

„Klubovnu pro děti chceme rekonstruovat tak, aby byla bezpečnější, funkčnější a také útulnější pro děti. Rekonstrukce bude zahrnovat především hydroizolaci, abychom do budoucna objekt ochránili před vlhkostí, což způsobilo současný nevyhovující stav budovy,“ vysvětluje vedoucí střediska Martin Pompl s tím, že součástí oprav bude také oprava vytápění a elektroinstalací. Klubovna leží na okraji tzv. Panské zahrady a slouží jako zázemí nejen pro akce střediska Prácheň, ale konají se zde například hasičské soutěže nebo divadelní přestavení. „Všem organizátorům akcí poskytujeme prostory klubovny bezplatně, stejně tak klubovnu využívají k přespání jiné dětské nebo vodácké organizace,“ dodává Pompl.

Oslavy 30 let od Sametové revoluce budou v Plzeňském kraji velkolepé

„V letošním roce rada rozdělila nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy nemovitého majetku v roce 2019 celkem tři miliony korun,“ říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Jsem sám skaut a vím, jak bylo těžké sehnat každou korunu. Všechny vůdce a další činovníky junáka mám ve velké úctě. Ve svém volném čase se podílí na výchově mládeže v duchu přátelství a vzájemné pomoci. Držím palce!“ dodává hejtman.

Celkové náklady na rekonstrukci klubovny činí 223 885 korun, dotace Plzeňského kraje pokryje 75 procent částky. Dále se na financování podílí město Horažďovice, na jehož území klubovna leží, a další subjekty a firmy.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: