Foto: KMP

Knihovníci budou při práci s dětmi ještě kreativnější

Knihovna města Plzně připravila pro knihovnice a knihovníky, kteří pracují s dětmi a mládeží, modulární vzdělávací program „Kreativní knihovník“. Pravidelné lekce zaměřené na různé okruhy uměleckých oborů probíhají v knihovně po celé první pololetí roku 2023.

„Program je unikátní tím, že ho přímo na míru dětským knihovníkům (tzv. „děckařům“) tvořili společně odborníci na edukaci dětí a mládeže ze Západočeské univerzity, zkušení knihovníci a profesionální umělci,“ uvádí Kateřina Richtersová Smílková, vedoucí Obvodní knihovny Bory a organizátorka projektu. „Účastníci programu se učí aplikovat tvůrčí přístupy, pracovat s dětskými skupinami, využívat kreativní techniky výuky čtení, korigovat jeho poruchy a další dovednosti,“ doplňuje Richtersová Smílková.

Kreativní knihovník
Foto: KMP

Program zahrnuje čtyři teoretické moduly a praktické workshopy z oblasti tvůrčího psaní, biblioterapie, arteterapie, multimédií a dramatické výchovy. Mezi dvanácti lektory najdeme i spisovatelku Petru Braunovou, loutkářku Jitku Doubravovou nebo výtvarnici Barboru Theodoru Černickou. Program je určen pro knihovníky Plzeňského a Karlovarského kraje. Každý ze 70 účastníků absolvuje minimálně 16 hodin výuky a více než 40 pracovníků knihoven splní na konci školního roku požadavky na získání certifikátu. „Děti se prožitkem učí lépe a efektivněji, to platí v knihovně i kdekoliv jinde. Kreativní učení jim umožňuje rozvíjet fantazii a tvořivost, zlepšuje kognitivní schopnosti, učí je řešit problémy i vyjadřovat své myšlenky a pocity,“ říká účastnice kurzu, knihovnice v Ústřední knihovně pro děti a mládež KMP a bývalá učitelka mateřské školy Iva Jasmine.

Práce s dětskými čtenáři není pro plzeňské knihovníky nic nového, její počátky spadají až k roku 1921, kdy městská knihovna převzala Husovu dětskou knihovnu a připojila ji jako svoji pobočku. V současnosti se dětem pravidelně věnují pracovníci ve všech provozech Knihovny města Plzně. Dvě z knihoven – v Lobzích a v Bolevci – jsou navíc umístěné přímo ve školách. Hlavním těžištěm činnosti jsou lekce informační výchovy a besedy pro školní třídy, kterými knihovníci vedou děti a mladé lidi k dovednostem s vyhledáváním a využíváním informací, k bezpečnému chování na internetu, k rozvíjení čtenářské gramotnosti a k zájmu o četbu a knihy. V loňském roce knihovna připravila přes 370 lekcí pro všechny věkové kategorie, od nejmenších mateřinek po maturitní třídy. Ani veřejnost ale nepřichází zkrátka – knihovníci pro děti organizují různé hry, soutěže, tvůrčí dílny, stále oblíbenější čtení pohádek pro nejmenší děti s rodiči a mnoho dalších aktivit. Všechny akce pro veřejnost jsou navíc zdarma a jsou přístupné všem dětem a rodinám bez rozdílu.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Zdroj: Knihovna města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: