Foto: MMP

Koalice představila programové prohlášení, Plzeň chce moderní a hrdou

Členové čtyřkoalice zastoupené ve vedení města Plzně představili dnes společné programové prohlášení pro období 2018 až 2022. V něm zástupci ANO 2011, Občanské demokratické strany, TOP 09 a České strany sociálně demokratické avizují, že chtějí Plzeň jako úspěšnou, moderní a hrdou metropoli, která reaguje na aktuální výzvy, využívá moderní a chytré nástroje a je otevřena svým občanům. Ve dvanáctistránkovém dokumentu vytyčila koalice priority a opatření pro 11 oblastí, jež bude ve vedení města v následujícím období prosazovat. Kompletní znění programového prohlášení je na webu města Plzně na www.plzen.eu. Přílohu dokumentu tvoří seznam projektů, které jsou již finančně zajištěné v rozpočtu města a seznam projektů, pro něž se budou zdroje hledat. 

V oblasti moderní samosprávy chce koalice vyčlenit deset milionů korun, o jejichž využití ve veřejném prostoru rozhodnou hlasováním občané. Rozšíří zavedený systém objednávání návštěv úřadů prostřednictvím internetu. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

V oblasti sociální politiky počítá město s rozvojem sítě sociálních služeb, s podporou center mezigeneračních aktivit, s navyšováním kapacit domovů se zvláštním režimem, pečovatelské služby, osobní asistence a tísňové péče. Plánuje i podporu mobilní hospicové služby, rozšiřování služby Senior Expres. Vybuduje také domov pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby s těžkou poruchou chování, postaví centrální vývařovnu v Kotíkovské ulici. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

V oblasti bytové politiky zřídí Plzeň jednotné místo, kam se Plzeňané budou moci obrátit o pomoc při řešení bytové situace. V lokalitě Zátiší vybuduje město 190 dostupných bytů pro seniory, mladé rodiny a osoby se zdravotním postižením. Plzeň vytipuje vhodné lokality a zadá projektovou přípravu na výstavbu bytových domů s nájemními byty pro seniory a pro mladé rodiny. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

V oblasti urbanismus a veřejný prostor zpracuje Plzeň projekt revitalizace nábřeží Radbuzy v úseku od muzea k areálu DEPO2015, stejně tak projekt revitalizace Husovy třídy, podpoří revitalizaci Selské návsi v Černicích. Pro lokalitu parkoviště v sadech Pětatřicátníků přijme územní studii. Město připraví rekonstrukci náměstí Milady Horákové, upraví prostor kolem Šumavské ulice a tu uzavře pro individuální automobilovou dopravu. Vysoutěží úpravu náměstí Republiky s cílem jeho zklidnění, zahájí diskusi o zeleni na náměstí Republiky. Borské přehradě chce Plzeň vrátit rekreační využití. V centrální části postaví nová hřiště. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

V oblasti parkování a dopravy čeká Plzeň nový parkovací systém, jenž umožní občanům parkovat v blízkosti jejich bydliště i nový systém kontroly parkování.  Na okrajích města postaví záchytná parkoviště P+R s přímou vazbou na MHD, v obydlených částech postaví nové parkovací domy. Město bude diskutovat o konkrétních projektech rozvoje elektromobility, zavede parkování pro elektromobily zdarma, vystaví cyklostezky, dokončí spolu s partnery západní okruh i část východního okruhu, urychlí projektovou přípravu východního obchvatu města, pokusí se vrátit městský ráz Klatovské třídě, bude pokračovat ve zklidňování centra města. Střední část Americké třídy a Wilsonův most uzavře pro individuální automobilovou dopravu. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

Plzeňané se ve svém městě bojí méně než před sedmi lety, ukázal průzkum

V oblasti školství navýší město provozní příspěvek všech základních škol dle jejich individuálních potřeb, a to až o 15 % oproti současnému stavu, bude pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích školních budov základních a mateřských škol tak, aby dle lokálních potřeb zvýšilo jejich celkovou kapacitu. Město bude rekonstruovat školní sportovní areály, rozšíří nabídku otevřených hřišť pro veřejnost, dovybaví městské školy moderními výukovými prostředky a výpočetní technikou. Provede analýzu bezpečnosti škol a bude realizovat následná opatření. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

V oblasti kultury Plzeň mimo jiné provede rekonstrukci kreativní zóny DEPO2015. Bude usilovat o rekonstrukci objektu Klatovská 19 a zajistí vybudování moderní expozice připomínající osvobození Plzně americkou armádou, v objektu bude rozvíjet odkaz Adolfa Loose. Vytipuje lokalitu pro novostavbu Knihovny města Plzně. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

V oblasti životního prostředí bude město podporovat zadržování vody v krajině, proto chce zelené střechy a fasády, bude se více soustředit i na problematiku kvality ovzduší, hospodaření s vodou obecně i na údržbu a rozvoj městské zeleně, a to především v kontextu aktuálních klimatických změn a vysokých letních teplot. Prioritou je i snižování negativních dopadů světelného znečištění. I nadále se město bude věnovat náplavkám a rozšiřování využití oblastí kolem plzeňských řek. Vybuduje kanalizaci a veřejný vodovod v těch částech města, kde dosud chybí. V příštích čtyřech letech postaví kanalizaci ve Lhotě, Koterově a ve starých Lobzích. Zahájí stavbu veřejného vodovodu a kanalizace na Výsluní a posílí vodovod v Liticích. Bude řešit nedostatek vody v Boleveckých rybnících. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

V oblasti bezpečnost chce Plzeň více strážníků a policistů ve středu města, a to zejména v pátek a v sobotu večer. Zlepší situaci v Americké ulici i při pořádání větších akcí v centru města.  Zavede okrskové strážníky i na další městské obvody. Bude pokračovat v preventivních programech zaměřených na děti i další cílové skupiny. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty. 

V oblasti sport a volný čas provede Plzeň rekonstrukci šaten ve fotbalovém areálu v Luční ulici. Podpoří výstavbu akvaparku, a to formou soukromé investice za podpory města a kraje. Bude dál rekonstruovat sportovní areály města. Zcela obnoví sportování areál Prokopávka. Bude usilovat i o majetkoprávní vyřešení pozemků na Lopatárně, aby se v něm zase aktivně sportovalo a město tam mohlo postavit nová sportoviště. Postaví multifunkční halu v Krašovské ulici. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

V oblasti smart city zřídí metropolitní dispečink, který bude mít pozitivní dopady do dopravy ve městě, do koordinace krizových událostí, do řízení veřejného osvětlení, monitorování kvality životního prostředí apod. Bude podporovat rozvoj městské sítě internetu věcí, již zdarma otevře pro studenty, výuku a vývoj. Síť využije město pro odečty energií poskytovaných městskými společnostmi. Plzeň využije zkušenosti v oblasti dronů pro inspekce městských mostů, monitorování výskytu kůrovce, podporu IZS. Bude inspirovat k podnikání v oblastech inovativního průmyslu s přidanou hodnotou tím, že naváže na rozvoj talentů. Bude podporovat Kreativní inkubátor v DEPO2015. Prohlášení zmiňuje i další opatření a projekty.

Úvodní foto: Martin Zrzavecký (ČSSD) , Petr Suchý (TOP 09), Roman Zarzycký (ANO 2011), primátor Martin Baxa (ODS), David Šlouf (ODS)

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: