Národopisné muzeum. Foto: Plzenoviny.cz

Kolektiv z Fakulty filozofické představí tak trochu jiné Plzeňsko

Jiné Plzeňsko: obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě, tak zní název výstavy autorského kolektivu z katedry antropologie Fakulty filozofické ZČU, jejímž cílem je prostřednictvím fotografií a textů nastínit vybrané aspekty „jinakosti“, tak jak byla a je pojímána v prostředí západočeského regionu. Výstava potrvá v Národopisném muzeu Plzeňska na nám. Republiky od 21. září do 25. listopadu.

„Během prohlídky se návštěvník ocitne ve spleti témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, nicméně je spojuje jednak snaha o etnologizující a historizující úhel pohledu, jednak tematické zaměření na široce pojatý západočeský region,“ říká členka autorského kolektivu Kateřina Dobrovolná.  Cílem výstavy je v náznacích nastínit vybrané aspekty „jinakosti“, tak jak byla a je, v minulosti i přítomnosti, pojímána v prostředí západočeského regionu.

K vidění bude 21 výstavních panelů, které prostřednictvím tematických fotografií a doprovodných textů přiblíží zvolená témata, jako jsou například soužití obyvatel české a německé národnosti, osvobození západních Čech americkou armádou, obraz cizinců v očích Plzeňanů a další, a to s důrazem na onu jinakost západních Čech. Návštěvníci díky výstavě uvidí Plzeň tak, jak ji třeba dosud neznali.

Výstavu připravili zástupci katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Nela Štorková, Petr Lozoviuk, Petr Janeček, Markéta Lehnerová, Marta Ulrychová a Kateřina Dobrovolná v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska, podpořeného z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

Součástí projektu bude i stejnojmenná publikace, která v následujících měsících na výstavu naváže. Kapitola „Jiné“ Plzeňsko v centru etnografického zájmu přinese vhled do problematiky regionální etnografie a jejích osobností, soužití obyvatel české a německé národnosti se budou věnovat kapitoly Německé divadlo v Plzni v letech 1877-1879 a „Jedna krev jsme a jednou krví zůstaneme!“: „Jiní“ Češi na tzv. národnostním ostrůvku v Sulislavi. Text nazvaný Plzeň americká: perspektiva historie a paměti otevře téma reflexe i potlačování zkušenosti s osvobozením západních Čech a zejména Plzně americkou armádou. Publikace se bude zabývat také postavou Péráka, fiktivního válečného hrdiny s pružinami na nohách, maskou a svítícíma červenýma očima, a zasadí ji do lokálního kontextu. Kapitola „Ti druzí“ ve folkloru dnešních Plzeňanů: Jinakost v současných pověstech a anekdotách zmapuje na základě terénního výzkumu obraz cizinců a s nimi spojeného vnímaného nebezpeční v současné Plzni.

Vernisáž výstavy se uskuteční 20. září od 16 hodin v Konírně Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky 13 a potrvá zde do 25. listopadu.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: