Jiří Kubový. Foto: ZPČG

Západočeská galerie vystavuje společné dílo básníka Josefa Hrubého a výtvarníka Jiřího Kubového

Nová výstava v Západočeské galerii v Plzni „Jiří Kubový / Josef Hrubý: Báseň a krajina“ představuje ojedinělou uměleckou spolupráci významného plzeňského básníka Josefa Hrubého (1932–2017) a výtvarníka z Ústí nad Labem Jiřího Kubového (*1950). Jejich spolupráce vyústila v realizaci deseti obrazů-asambláží s vloženými rukopisnými básněmi, pojmenovaných Báseň a  krajina. Výstava je přístupná zdarma v přednáškovém sále ZČG od 17. května do 8. září 2024.

Výtvarník Jiří Kubový a básník Josef Hrubý se poprvé setkali v roce 2010 a o čtyři roky později společně vytvořili deset obrazových asambláží nazvaných Báseň a krajina. Tyto asambláže jsou založeny na integraci básně ve formě autografu do objektového obrazu, který je zformován z drátu potaženého textilií, latí a plošných tvarů ze sololitu. „Kompozice evokuje stránky rozevřené knihy. Šťastným způsobem se harmonicky spojily dva jazyky, dva výrazové módy lidské transcendence, dva imaginativní výkony a dvojí básnická reflexe světa, aby vytvořily cosi přirozeně jednotného: slovo vtělené do obrazu,“ komentuje dílo kurátor výstavy Petr Jindra ze Západočeské galerie v Plzni.

Výtvarník Jiří Kubový na vznik společného díla vzpomíná takto: „Na této práci mě nesmírně přitahovala (a stále přitahuje) možnost spojení či setkání dvou různých světů, aniž by jeden bytoval na úkor druhého. Původně jsem předpokládal, že pan Hrubý zkusí něco vizuálního, ale on dal přednost psaným básním, a myslím, že to bylo správné rozhodnutí.“

Jiří Kubový, Josef Hrubý, Báseň a krajina (Viděl jsem absolutno), 2015, archiv autora
Jiří Kubový, Josef Hrubý, Báseň a krajina (Viděl jsem absolutno), 2015, archiv autora

Vztah poezie a obrazu má důležité místo v genealogii díla obou autorů. Josef Hrubý se v Plzni intenzivně stýkal s několika malíři své generace; byli to zejména Karel Frauknecht, Jiří Patera, Miroslav Tázler a  výtvarník a teoretik Bronislav Losenický. Inspirován Kolářem, s nímž byl jistou dobu v kontaktu, se na konci šedesátých let začal sám příležitostně zabývat výtvarnou koláží. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách Muzea umění Olomouc a Západočeské galerie v Plzni.

Jiří Kubový v první polovině sedmdesátých let kontaktoval básníky Ladislava Nováka, Jiřího Koláře a  Emila Juliše s návrhem společné práce. Novák, Kolář i Juliš se ve své tvorbě vedle literatury zabývali i problematikou výtvarného umění a současně promýšleli experimentální možnosti umělecké formy a výpovědi. Kolář se v sedmdesátých letech stal Kubovému mentorem a podporovatelem. Vztah vizuálního a verbálního kódu v Kolářově tvorbě byl Kubovému blízký a odtud se odvíjely i úvahy o možné spolupráci s básníky. Kolář později Kubového všestranně podporoval z emigrace, na společné práci se však před jeho odchodem domluvit nestačili.

Výstava v Západočeské galerii je současně poctou jedné z velkých plzeňských kulturních a uměleckých osobností, básníku Josefovi Hrubému, od jehož úmrtí letos uplyne sedm let.

K cyklu Báseň a krajina vyšla v roce 2016 publikace Petra Jindry Báseň a krajina. Josef Hrubý – básně, Jiří Kubový – obrazy, kterou je možné zakoupit na pokladně ve výstavní síni „13“, stejně jako monografii Petra Jindry: Jiří Kubový. Absolutní krajina, Praha 2020 (Revolver Revue).


Jiří Kubový / Josef Hrubý: Báseň a krajina

přednáškový sál ZČG, Pražská 13, Plzeň
(V době uzavření výstavní síně „13“ vstup bočním vchodem Perlová 1)
17. května – 8. září 2024
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Vstup zdarma.

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: