KD Peklo. Foto: Plzenoviny.cz

Kulturní dům Peklo se bude prodávat

Město Plzeň prodá Kulturní dům Peklo v městské soutěži. Podle jejího řádu to bude za minimální kupní cenu ve výši 10 procent ceny obvyklé, tedy za 6,56 milionu korun. Smlouva s kupcem bude obsahovat přesnou specifikaci podmínek prodeje. Tyto podmínky schválili zastupitelé města Plzně. Vypsání soutěže se začne připravovat v následujících dnech.

„Kupující se musí zavázat zajistit rekonstrukci objektu za účelem jeho následného užívání v souladu s kupní smlouvou. Stavbu musí do 30. června 2030 uvést do stavu způsobilého jejího užívání v souladu s platnými právními předpisy,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Doplnil, že jednou z dalších podmínek je povinnost zachovat po dobu 20 let od kolaudace stavby velký sál s převažujícím celoročním využitím pro kulturní a společenské akce, přičemž splnění tohoto požadavku se bude pololetně vyhodnocovat.

Mimo jiné bude ve smlouvě zakotvena podmínka, že do 31. března 2042 v objektu nesmí kupující poskytovat ubytovací služby s výjimkou provozování hotelu nebo penzionu, poskytovat erotické služby, prodávat použité zboží, prodávat zbraně, střelivo a munici, provozovat tržnici a tržiště, provozovat zastavárnu. Pokud kupec některé z podmínek nesplní, hrozí mu pokuty upřesněné ve smlouvě.

Město Plzeň nabádá návštěvníky svých lesů a parků k ohleduplnosti 

Objekty KD Pekla jsou v současné době v celkově špatném stavebně technickém stavu. Na jaře 2018 byla zahájena částečná rekonstrukce, na kterou bylo z rozpočtu města Plzně vyčleněno 20 milionů korun. Cílem bylo zejména vybudování nového vytápění, rozvodů vody, kanalizace, provedení rekonstrukce toalet a výměna parket ve velkém sále. Brzy po zahájení prací se však zjistilo, že nad velkým sálem je poškozen strop a krov je napaden dřevokaznými houbami. Objekt byl tedy kvůli havarijnímu stavu uzavřen, jeho stav zhoršuje též vzlínající vlhkost. Podle znaleckého posudku z 29. 8. 2019 je cena nemovitých věcí v místě a čase obvyklá 65,6 milionu korun, její platnost byla potvrzena i pro rok 2020.  

KD Peklo patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Počátek stavby se datuje do roku 1894, velký sál v neorenesančním slohu byl přistavěn v letech 1905–1907. Vzhledem k tomu, že je KD Peklo památkově chráněným objektem, musí být veškeré stavební práce prováděny se souhlasem památkářů.  


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: