Vizualizace objektu. Zdroj: ÚMO 10

Lhota hledá nájemce klubovny a nové sportovní haly

Městský obvod Plzeň 10 – Lhota vyhlásil výběrové řízení na nájemce budovy Sokolovny. Zájemci, kteří by chtěli provozovat klubovnu v novostabě a spravovat halu pro sportovní a kulturní akce ve Lhotě, mají posledních několik dní na přihlášku.

Jak se píše na webových stránkách desátého obvodu, předmět nájmu bude nájemcem užíván výhradně za účelem provozování klubovny s pergolou jako zařízení pro občerstvení bez možnosti teplé kuchyně a provozování tělocvičny ke společenským, kulturním a sportovním akcím.

Nabídku lze doručit do 3.6.2020, 12 hodin do kanceláře č. 4 – podatelna ÚMO Plzeň 10 – Lhota. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Nájem Sokolovny Plzeň 10 – Lhota“ a s nápisem „NABÍDKA – NEOTVÍRAT“ a identifikací dodavatele.

Předpokládaný začátek provozu je 1. července 2020.

Veškeré informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách ÚMO Plzeň 10 – Lhota.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: