Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Mateřské školy v Plzni se otevřou společně se základními školami ve velmi omezeném provozu

Mateřské školy zřizované městem Plzní se otevřou společně se základními školami. O znovuotevření rozhodne ředitelka příslušné mateřské školy na základě usnesení rady města. K dnešnímu dni platí, že by se základní školy měly otevřít v pondělí 25. května 2020 a stejný datum by pak kopírovaly i mateřské školy. Na videokonferenci se na jednotném postupu znovuotevření mateřských škol zřizovaných městem Plzní domluvila radní pro oblast školství Lucie Kantorová a starostové plzeňských městských obvodů, jež zřizují mateřinky ve svém obvodě. Mateřské školy budou fungovat ve velmi omezeném režimu tak, aby se chránilo především zdraví dětí i zaměstnanců.

„Se zástupci městských obvodů jsme se shodli na jednotném postupu znovuotevření našich mateřských škol. Ty se otevřou společně se základními školami, o jejichž termínu otevření rozhoduje vláda. Prozatím vše směřujeme na termín pondělí 25. května, který se může ovšem ještě změnit na základě rozhodnutí státu. Stěžejní je pro nás zajistit takový provoz mateřských i základních škol, který neohrozí zdraví dětí, ani našich zaměstnanců,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

Obchody a další činnosti otevřou v pěti vlnách. První v pondělí 20. dubna

„Chtěla bych zdůraznit, že mateřské školy nebudou fungovat v běžném režimu. Nyní čekáme na metodiku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která nám upřesní provoz těchto školních zařízení. Měli bychom ji obdržet do konce dubna. Následně vytvoří náš odbor školství, mládeže a tělovýchovy metodiku pro naše ředitelky školek. Ty budou apelovat na rodiče, aby své děti dali do mateřinky jen ve velmi nutných případech, kdy musejí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci. Ředitelky školek na začátku května budou poptávat zájem u rodičů dětí a zároveň jim upřesní všechna pravidla pro umístění dítěte do školky, včetně stravování, nošení roušek a podobně. Pravidla budou vycházet z metodiky ministerstva. Žádáme proto rodiče, aby sledovali webové stránky svých mateřských škol či vývěsky na budovách, kontaktováni budou také e-mailem od vedení školky,“ vysvětlila následující postup města radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

V mateřských školách budou kolektivy dětí minimální, budou dodržována striktní hygienická pravidla, nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu. „Nyní pro naše základní a mateřské školy zajišťujeme dezinfekci, jednorázové rukavice, mýdla, teploměry pro případné měření teploty při příznacích respiračního onemocnění, úklidové prostředky s dezinfekčním účinkem, ale především musíme zajistit větší množství rezervních dětských roušek. V současnosti je pro nás šijí dobrovolnice z celého města, ale také švadleny z plzeňského divadla, ze sdružení Styl, Českého červeného kříže, Domovinky, Totemu, Krašovská Aktivity centrum či dobrovolnice, které šijí v Měšťanské besedě. Také zaměstnanci základních a mateřských škol šijí roušky pro děti. Těm jsme poskytli již látku. Děkujeme všem dobrovolníkům za již ušité dětské roušky, pokud byste chtěli darovat pro školky a školy dětské roušky, prosíme, doneste nám je na vrátnici magistrátní budovy v Kopeckého sadech 11, Plzeň. Pro zaměstnance základních a mateřských škol jsme již zajistili přes tři tisíce roušek,“ popsala zajišťování ochranných pomůcek pro školní zařízení vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škrlantová.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: