Foto: ZČU

Miroslav Holeček byl opět zvolen kandidátem na rektora

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) ve středu zvolil kandidátem na rektora pro příští čtyřleté funkční období současného rektora ZČU Miroslava Holečka. V tajném hlasování získal 32 z 54 odevzdaných hlasů. Po jmenování do funkce prezidentem republiky bude stát v čele plzeňské univerzity do konce února 2023.

Miroslav Holeček byl jediným kandidátem na rektora. Pro zvolení musel získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 členů Akademického senátu ZČU, tedy alespoň 30 hlasů. Hned v prvním kole volby získal 32 hlasů.

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (nar. 1961) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru mechanika a ve stejném oboru se zde také habilitoval. Začínal jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu Škoda Plzeň, v roce 1996 přešel na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vyučoval předměty zaměřené na mechaniku na Fakultě strojní a Fakultě aplikovaných věd. V letech 2007 – 2015 působil jako ředitel vysokoškolského ústavu ZČU Nové technologie – výzkumné centrum (NTC). V březnu 2015 vystřídal Ilonu Mauritzovou v čele Západočeské univerzity. Jeho první funkční období skončí 28. února 2019. Po jmenování prezidentem povede plzeňskou univerzitu i další čtyři roky, tedy od 1. března 2019 do konce února 2023.

Ve svém volebním programu Miroslav Holeček připomněl, že vysoké školy se v důsledku nové legislativy stávají stále samostatnějšími subjekty, které si samy stanovují svou interní strategii. Ve svém druhém funkčním období tak chce rektor převést plzeňskou univerzitu do této „nové doby“, v níž vidí univerzitu jako jednotnou, kompaktní instituci, jejíž jednotlivé součásti úzce spolupracují. Jedním z nejdůležitějších úkolů nového vedení bude získání institucionální akreditace. Předměty i celé studijní programy by měly být pojaty interdisciplinárně a měly by být založené na spolupráci jednotlivých součástí univerzity. Silný důraz bude rektor klást na rozvíjení internacionalizace, což by se mělo projevit i jmenováním prorektora právě pro tuto oblast.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: