Foto: MMP

Most mezi Liticemi a Valchou je opraven

Silniční most přes řeku Radbuzu, který umožňuje dopravní spojení v jižní části plzeňské aglomerace mezi městskými částmi Litice a Valcha, je po rozsáhlé rekonstrukci kompletně opraven. Kromě obnovy konstrukce samotného mostu a jeho povrchu zahrnovala oprava i vybudování nového levostranného chodníku, který umožní pěším přes most bezpečněji přecházet. Stavba byla slavnostně zprovozněna 15. prosince 2020, symbolicky ji posvětil páter Jiří Špiřík z nepomuckého arciděkanství, z vedení města Plzně se akce zúčastnil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. 

„Při pravidelných kontrolách mostu přes Radbuzu, který byl postaven v roce 1972 v souvislosti s dokončením vodní nádrže České údolí, byly v nosné uzavřené konstrukci, opěrách i uložení mostu zjištěny závady, které se postupně zhoršovaly. Vyústily ve snižování nosnosti mostu až na 12 tun a bylo tedy nezbytné jej opravit,“ uvedl náměstek Michal Vozobule.

Stavbu mostu, která trvala přes devět měsíců, realizovala Správa veřejného statku města Plzně. Náklady činily 44 milionů korun, zhotovitelem je firma SILNICE NEPOMUK, s. r. o. „Stavba započala letos v březnu, a i přes náročné nejen technologické výzvy, se kterými jsme se museli potýkat, jsme ji nyní v prosinci dokončili,“ řekl za zhotovitele technický ředitel firmy Lukáš Skala.

„Na základě analýzy možností obnovy byla jako nejvhodnější zvolena výměna nosné konstrukce mostu. Po snesení té stávající byly upraveny hlavy pilířů a opěr. Na nové úložné prahy opěr a pilíře byly osazeny nové prefabrikáty – nosníky ve tvaru T. Nosníky byly spřaženy železobetonovou deskou, byly provedeny římsy, izolace, mostní závěry a kompletní odvodnění mostu. Finální povrch vozovky na mostě byl proveden ze živice,“ popsal Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně. Doplnil, že kromě toho byl vybudován nový chodník nejen na mostní konstrukci, ale i v nájezdech k mostu v celkové délce zhruba 370 metrů.

Stavebníci řešili i sanaci spodní stavby mostu. „Z toho důvodu bylo nutné od 1. září 2020 snížit hladinu vodní nádrže České údolí. V současné době se nádrž začíná pomalu napouštět,“ doplnil Václav Šašek. Dodal, že na stavbě budou vzhledem ke klimatickým podmínkám odstraněny drobné závady a nedodělky na jaře příštího roku. 


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: