Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Nová plzeňská koncepce sportu na roky 2021 až 2030

Město Plzeň má připravenou Koncepci sportu na léta 2021 až 2030. Ta navazuje na předchozí, která byla v platnosti pět let od roku 2015 a Plzeň se stala jedním z prvních měst v České republice, které takovýto závazný dokument zpracovalo. Nová koncepce, kterou schválilo Zastupitelstvo města Plzně, navazuje na stávající, ale také vychází z nových zákonů a trendů společnosti. Jedná se o koncepční materiál v oblasti sportu, ale také sportovní infrastruktury. Město nyní stanovilo delší platnost závazného dokumentu, než byl předchozí. Předpokladem plnění koncepce je tvorba akčních plánů každé dva roky. Ty jsou nutné, aby bylo možné řešit krátkodobá opatření a zároveň docházelo k plnění cílů stanovených v koncepci.

„Plzeň je ve světě známá nejen díky pivu, ale právě také díky sportovním úspěchům. Máme pravidelně vítěze nejvyšších národních lig v nejsledovanějších sportech jako je fotbal, hokej, či házená, ale i mnoha dalších. Máme vítěze nejprestižnějších tenisových turnajů, medailisty olympijských her, mistry Evropy i světa,“ připomněl první náměstek primátora Roman Zarzycký a doplnil: „Vedení města přistupuje k oblasti sportu velmi svědomitě, protože chceme budoucím generacím umožnit tyto úspěchy zažít, ať již jako hrdý obyvatel naší metropole nebo samotný sportovec.“

Plzeň dokončila karanténní objekt pro lidi bez přístřeší. Bude na Doubravce

„V poslední dekádě jsme se rozhodli unikátním systémem správy městských sportovišť změnit dosavadní stav a průměrné stáří areálů v České republice. Povedla se nám modernizace stadionů pro hokej i fotbal, v současnosti modernizujeme nejen další areály, ale dokonce stavíme i nové víceúčelové haly a zázemí pro sport. Budeme ale také podporovat sportovní oddíly na území Plzně i významné sportovní akce,“ uvedl Roman Zarzycký.

„Koncepce sportu stanovuje sedm hlavních priorit a to: každodenní pohyb dětí a mládeže, kvalita života, moderní a dostupná sportovní infrastruktura, organizovaný sport a výchova sportovců, propojení sportu a vzdělávání, mezinárodní a celorepublikové akce a sportovní programy sociální inkluze. Každá priorita je rozdělena na specifické cíle. Nově má město vytvořenou i vizi města, která zní: Město Plzeň nabízí sportovní vyžití a aktivní způsob života všem svým obyvatelům v dostupném místě a čase ve zlepšující se kvalitě,“ vysvětlil Přemysl Švarc, vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání, který koncepci připravil. Dokument byl projednán se zástupci Národní sportovní agentury a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. „Koncepci jsme dále projednali s odborníky na regionální i národní sportovní prostředí,“ dodal Přemysl Švarc.

Koncepci sportu projednalo město také s veřejností na letošní Sportmanii Plzeň. Podkladem pro zpracování byla také dotazníková šetření určená sportovním klubům i laické veřejnosti.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: