Sportovní hala Krašovská. Foto: MMP

Plzeň buduje další sportovní infrastrukturu, Sportmanie Plzeň bude pokračovat

Krajská metropole naplňuje svoji Koncepci sportu města Plzně na léta 2021 až 2030 pomocí akčních plánů. Zastupitelé města na posledním zasedání schválili konkrétní plán, který má přispívat k rozvoji sportu na území města v období let 2021 a 2022.

Čtěte více