Foto: Správa veřejného statku města Plzně

Papírenský park na Slovanech se dočká obnovy. Přípravné práce již začaly

Město Plzeň začalo s přípravou k revitalizaci dosud nevyužívané části Papírenského parku na Slovanech. Zimní měsíce a období vegetačního klidu využije k odstranění náletových a nebezpečných dřevin a likvidaci odpadků, aby zde mohl vzniknout městský park. K následnému plánování jeho nové podoby chce Správa veřejného statku města Plzně přizvat i veřejnost.

„Papírenský park je dlouhodobě ve vlastnictví soukromého majitele a přibližně od roku 2004, kdy ukončila provoz plzeňská papírna, není řádně udržován. Město Plzeň má v současné době v nájmu pouze menší část parku, o kterou se stará. Naší snahou je, abychom v následujících letech Plzeňanům zpřístupnili celý prostor a zarostlé a odpadky poseté území přeměnili v městský park, který bude plnit soudobé požadavky a funkce,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

V současné době je na větší část území uzavřena výpůjčka za účelem vybudování městského parku a probíhají jednání, jejichž cílem je, aby se celý park stal majetkem města Plzně. „Zahájili jsme práce důležité pro obnovu a zpřístupnění parku veřejnosti. Nejprve musíme posbírat a odvézt všechny odpadky a vyčistit podrost. Veškeré kroky směřující k nové podobě parku mají zajistit hlavně bezpečnost lidí, kteří se v něm budou pohybovat,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Po sedmnácti letech bez údržby park zarostl náletovými dřevinami. Původní parkové solitérní stromy tak obklopily především semenáče lípy velkolisté, dubu letního, lísky turecké, vrby jívy, topolu osiky, jasanu ztepilého, javoru mléče, olše lepkavé, třešně ptačí, jilmu vazu, buku lesního a místy i tisu červeného, smrku ztepilého nebo pajasanu žláznatého. „V porostech byly vybrány, označeny a ponechány jen perspektivní sazenice stromů, které mají potenciál být v budoucnu hlavními dřevinami parku. Většina objemných vyvrácených stromů, stejně jako poražené kmeny nebezpečných dřevin, bude ponechána na místě. Poslouží jako přirozené biotopy například pro brouky,“ vysvětlila Lucie Davídková, vedoucí Úseku městské zeleně Správy veřejného statku města Plzně. „Nyní prováděné úpravy umožní také lepší údržbu v dalších letech. Provedenými zásahy se park zároveň opticky zprůhlední a stane se méně lákavým pro nepřizpůsobivé osoby,“ upřesnila Kamila Kindlová, vedoucí oddělení péče o dřeviny Správy veřejného statku města Plzně.

Vyčištění parku nebylo jednoduché. Uklízející pracovníci se museli vypořádat s následky pobytu osob bez domova a drogově závislých. Ti zanechali v odlehlé části parku obrovské množství odpadků všeho druhu. Údržbové práce budou probíhat až do zahájení kompletní revitalizace parku, která by měla proběhnout v dalších letech.Nová podoba parku zatím není známa. Město teprve bude zadávat odborným projekčním týmům zpracování studie. Na jeho výsledné podobě chce spolupracovat s veřejností. Do doby finální realizace kompletní revitalizace zůstane z důvodu bezpečnosti Papírenský park nadále oplocený a veřejnosti nepřístupný.

Podobnou proměnou prošel v minulosti například Lochotínský park, sadový okruh v centru města nebo park na Mikulášském náměstí. Všechny tyto lokality jsou nyní vyhledávanými místy k odpočinku.

Na vyčištění plochy parku a na probírky dřevin vyčlenila Správa veřejného statku města Plzně tři miliony korun včetně DPH, další náklady na zpřístupnění bude možné odhadnout až poté, co bude zpracována studie revitalizace celého parkového území.

Papírenský park se nachází v Plzni na Slovanech v Habrové ulici. Vznikl po roce 1884, kdy došlo k rozšíření zdejší továrny. Současně byla v její bezprostřední blízkosti postavena vila rodiny Piettů a založen poměrně rozsáhlý park. Vila s parkem spolumajitele a ředitele plzeňské papírny patřila k nejvelkoryseji pojatým továrnickým sídlům v Plzni. Rodinou Piettů byla užívána až do začátku první světové války. Nyní je celý park v soukromém vlastnictví. Poté, co v roce 2004 ukončila plzeňská papírna provoz, není řádně udržovaný. Menší část území vedle 89. mateřské školy Plzeň v Habrové ulici je veřejnosti přístupná, zbývající téměř dvě třetiny území z celkové plochy přesahující jeden hektar jsou oplocené a zarostly náletovými dřevinami. V parku se nachází jezírko. Nedaleko něj je žulový památník válečným obětem. Vila továrníka Piette, kde dlouhá léta sídlila závodní jídelna s kuchyní a knihovna národního podniku Západočeské papírny, byla zbořena v roce 2008. I přes svůj stav si park udržuje působivou atmosféru a mohl by se v budoucnu stát místem, které obyvatelům západočeské metropole poslouží k procházkám či posezení pod stromy.
Zdroj: Správa veřejného statku města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: