Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Plzeň bude mít další dva čestné hroby

Nově zřízený hrob s uloženými ostatky básníka, překladatele a výtvarníka Josefa Hrubého a hrob vědce v oboru jaderné, fyzikální a supramolekulární chemie Emanuela Makrlíka se stanou čestnými hroby města Plzně. Jejich zařazení do seznamu, jenž dosud představoval 45 čestných hrobů, schválili zastupitelé.

„Péče o čestný hrob se uskuteční periodickým dodáváním výzdoby, jako jsou kytice a věnce, a to s kvadrikolorou v městských barvách. Hroby budou vyzdobeny při příležitosti výročí úmrtí zesnulých a ke dni Památky zesnulých,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. Oba hroby se nalézají na Ústředním hřbitově v Plzni.

Josef Hrubý

Josef Hrubý se narodil 10. května 1932 v Černěticích na Strakonicku, byl mimořádně významnou kulturní osobností Plzně, básník, překladatel a výtvarník, jehož zejména literární tvorba zařadila do celorepublikového literárního kontextu. V 60. letech minulého století byl jedním ze zakládajících členů plzeňské umělecké skupiny Červen 63. Kvůli angažovanosti při srpnových událostech v roce 1968 se jeho jméno ocitlo na indexu a následujících dvacet let nesměl oficiálně publikovat.

František Křižík. Vynálezce, který osvítil svět i Čechy obloukovými lampami

Po politických změnách v roce 1989 stál u zrodu Střediska západočeských spisovatelů nebo například plzeňské umělecké skupiny P89. Je autorem šestnácti sbírek básní a dalších více než dvaceti bibliofilských tisků, které vydával s předními grafiky. Je nositelem mnoha literárních cen: Magnesia Litera, Polanova cena, v roce 2013 obdržel Uměleckou cenu města Plzně za celoživotní dílo. Zemřel 19. července 2017 v Plzni. Jeho hrob se nalézá na Ústředním hřbitově v Plzni, v oddělení LH B 2, tedy v části Lesní hřbitov.

Emanuel Makrlík

Doc. RNDr. Emanuel Makrlík, DrSc. se narodil 21. října 1951 v Kolinci na Klatovsku. Byl mezinárodně uznávaným vědcem v oboru jaderné, fyzikální a supramolekulární chemie. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, vědeckou hodnost doktora věd získal na Univerzitě Marie Curie-Sklodowské v polském Lublinu, v roce 1998 byl na Technické univerzitě v Liberci jmenován docentem v oboru fyzika. V letech 2000 – 2011 pracoval na Západočeské univerzitě v Plzni, mimo jiné působil na Katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU jako vědecký pracovník. Je autorem a spoluautorem přes 300 vědeckých prací zveřejněných v renomovaných mezinárodních časopisech.

Adolf Loos a jeho přínos Plzni i světové architektuře

Při své vědecké práci spolupracoval s mnoha významnými institucemi, například s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, VŠCHT v Praze a s odbornými ústavy Akademie věd ČR, dále s řadou významných vědců v rámci prestižních pracovišť celého světa. Zemřel 1. března 2018 v Plzni. Jeho hrob se nalézá na Ústředním hřbitově v Plzni, odd. 11 – S – č. 57.

Další čestné hroby

Čestný hrob města Plzně má například loutkář Josef Skupa, spisovatel Karel Klostermann, výtvarník Jiří Trnka, muzejník a národopisec Ladislav Lábek, generál Heliodor Pika, bývalý starosta Plzně Luděk Pik či designér, malíř a pedagog Ladislav Sutnar.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: