Ilustrační foto. Zdroj: Plzenoviny.cz

Plzeň plánuje vybudovat varovný informační systém obyvatelstva

Město Plzeň chce vybudovat moderní digitální akustický systém, který bude pokrývat varovným akustickým signálem s možností použití verbální informace v případné ohrožené lokalitě na území města Plzně. Projekt v první fázi celkového záměru pokrytí města Plzně moderním digitálním akustickým systémem zapojí čtyři městské obvody, z třetího obvodu se jedná o oblast Valchy, dále Litice, Radčice a Malesice. Celkem bude osazeno 218 kusů hlásičů. Součástí projektu je zároveň zpracování povodňových plánů pro dané oblasti. Zastupitelstvo schválilo přípravu a následné podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a předfinancování projektu v maximální výši 10,65 milionu korun včetně DPH.

„Projekt Varovného informačního systému obyvatelstva v Plzni je komplexním systémem, který řeší bezpečnostní politiku města pomocí efektivních nástrojů a jeho výsledkem bude zvýšená bezpečnost obyvatel a ochrana jejich zdraví a majetku. Díky systému se zvýší akceschopnost krizových orgánů a zkrátíme tím prodlevu pro předávání nouzových informací obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události. Systém využijeme především při varování a informování obyvatelstva při provádění záchranných a likvidačních prací před hrozícím nebezpečím. Dále při provádění evakuace ze záplavových území a zón havarijního plánování objektů. Systém zároveň umožňuje napojení na internetovou síť LORA provozovanou městem, která zajistí sběr dat z dané lokality, např. environmentální, hlukové a libovolně volitelné,“ uvedl radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

„Pokud projekt uspěje, bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, a to až ve výši 70 procent z celkových způsobilých výdajů. Při odhadovaných nákladech na realizaci 10,65 milionu korun včetně DPH, by výše dotace odpovídala částce 7,45 milionu korun. Realizace se předpokládá v letech 2021 až 2022. Náklady budou městem předfinancovány a spolufinancovány z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů v případě přidělení dotace,“ vysvětlil Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: