Foto: Plzenoviny.cz

Komorní divadlo i bývalé sídlo KV KSČ. Plzeň prodá blok budov v centru města

Zastupitelstvo města Plzně dnes rozhodlo o prodeji bloku budov Americká, Prokopova, Resslova. Jedná se konkrétně o adresy Resslova 13, Prokopova 14 a Americká 42, tedy o Komorní divadlo, bývalé sídlo KV KSČ a nevyužívaný bytový dům.

„Město Plzeň se rozhodlo prodat blok budov, který byl původně zastavěn objekty areálů mlýnů a těstáren. Součástí bloku je i budova bývalého a dnes již nevyužívaného Komorního divadla, které sloužilo skoro padesát let plzeňským hercům a uzavřelo se v roce 2014. Město Plzeň a jeho městské organizace dlouhodobě neprojevovaly zájem o využití této lokality či jednotlivých nemovitých věcí. Blok je ohraničen Americkou, Resslovou, Prokopovou a Purkyňovou ulicí,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf.

Park za Plazou se promění. Nově bude mít inlinový okruh či multifunkční plochu se speciálním osvětlením

„Do budoucna by zde měl vzniknout plnohodnotný blok souvislého obestavění ulic. Je možné objekty Komorního divadla a administrativního objektu při Prokopově ulici odstranit a nahradit novou zástavbou. Lokalita má jasně vymezené regulační prvky. Rada města Plzně v květnu loňského roku odsouhlasila k využití a zástavbě této lokality územní studii Plzeň, blok Americká, Prokopova, Purkyňova, Resslova,“ zdůraznil David Šlouf.

Prodej proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude vyhlášena soutěž a bude výzvou neomezenému počtu zájemců o předložení záměru výstavby na prodávaných nemovitých věcech. Zájemci přihlášení do soutěže budou povinni předložit záměr – studii, která bude v souladu s odsouhlasenou územní studií. Nebude přípustné předkládat variantní řešení. Na základě posouzení předložených záměrů odbornými složkami města zastoupenými Technickým úřadem Magistrátu města Plzně budou doporučeni zájemci soutěže s kladným stanoviskem o souladu jejich záměru s vyhlášenými podmínkami výstavby, kteří budou předloženi ke schválení Zastupitelstvu města Plzně. Schválení zájemci postoupí do druhého kola soutěže.

Studenti navrhli, jak by mohl vypadat mobiliář budoucnosti

Ve druhém kole soutěže budou vybraní zájemci zastupitelstvem města soutěžit o to, který z nich nabídne nejvyšší kupní cenu za prodávané nemovité věci. Vyvolávací cena pro druhé kolo soutěže – aukci bude ve výši 93 milionů korun. Minimální příhoz bude ve výši 500 tisíc korun. Součástí soutěžních podmínek pro druhé kolo soutěže budou základní parametry prodeje s tím, že pro konečné znění kupní smlouvy si město vyhrazuje právo tyto podmínky upravit, měnit a doplnit dle konkrétní studie doložené vítězem soutěže v prvním kole soutěže.

Podmínkou uzavření kupní smlouvy s vítězem soutěže je schválení uzavření kupní smlouvy s vítězem ze strany zastupitelstva města Plzně. Následně kupující bude povinen podat do konce roku 2025 žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu. O stavební povolení bude muset kupující požádat do konce roku 2027 a do konce roku 2034 dokončit stavbu do stavu způsobilého jejího užívání.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: