Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Plzeň řeší problémy s divočáky na Mikulce a Roudné

Plzeň již od podzimu 2020 řeší výraznější problém s výskytem divokých prasat v oblasti Mikulky a Roudné. Pro divokou zvěř je oblast zajímavá v podzimních a zimních měsících především z důvodu jednoduchého získání potravy především z černých skládek. Dalším důvodem je dostatečné množství krytu na neobhospodařovaných soukromých pozemcích.

„Největší problémy s divočáky jsou v oblasti Mikulky. Divoká prasata přitahují do této oblasti přes nový silniční průtah z oblasti Boleveckého rybníka a druhá skupina přitahuje směrem od řeky od nového kruhového objezdu. Tento směr byl používán v samém počátku migrace do prostoru od pivovarských studní až po Roudnou na podzim roku 2020, kdy se jejich stávaništěm stala stráň na pravém břehu řeky Berounky v prostoru pod teplárnou a pivovarem. Z tohoto důvodu byl povolen 3. prosince 2020 odlov pro Plzeňskou teplárnu. V prosinci 2020 bylo uloveno 5 kusů zvěře, v roce 2021 bylo uloveno 18 kusů, v roce 2022 uloveno 9 kusů. Důsledkem tohoto loveckého tlaku divoká prasata řešenou lokalitu navštěvují jen sporadicky a přetahují rovnou do prostoru Mikulky či Roudné po levém břehu,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životní prostředí Aleš Tolar.

Divoká prasata okupují uváděné lokality celou noc od večera do rána. Vyskytují se zde v podzimních a zimních měsících, protože na polích a v lese není dostatek potravy. Hlavním důvodem jejich výskytu ve městě je tedy její jednoduché získání, a to vinou velkého množství černých skládek. Druhým a stejně závažným důvodem je dostatečné množství krytu.  Uvedené území je jen částečně hospodářsky využíváno, orná půda leží ladem, zarůstá a veškerý porost umožňuje dostatečný a bezpečný kryt pro černou zvěř.

Po stopách těžby na Plzeňsku: Chvojkovy lomy a jejich přeměna v místo pro relax i bigbítové koncerty

„Jedním z opatření je tlak na majitele pozemků a jejich péči o ně, které budeme od této doby provádět. Budeme vyzývat majitele pozemků k urychlené nápravě i pod sankcí. Protože kdybychom ukázněnost občanů v dané lokalitě vyřešili, to znamená problematiku černých skládek a péči o pozemky, prasata by v daném území nebyla, neboť by neměla důvod sem přicházet. Pokusíme se tedy postupnými a právně možnými kroky situaci řešit a postupně ji minimalizovat, protože v dané lokalitě ji nelze již zcela potlačit bez pomoci vlastníků pozemků,“ uvedla vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Dagmar Svobodová Kaiferová.

Uvedené pozemky jsou vedeny jako nehonební a výkon práva myslivosti je omezený a vzhledem k obrovskému pohybu lidí i nebezpečný. Navíc je výkon práva spojený se souhlasem vlastníka nemovitosti. „Zároveň jsme vyjednali s uživateli nejbližších honiteb, zejména v části okolo Velkého boleveckého rybníka, Pecihrádku a prostoru za městskou čistírnou odpadních vod, souhlasy kvůli lovu divokých prasat. Tato místa často slouží jako ta, z nichž prasata migrují na území Mikulky a Roudné. Dalším krokem je intenzivní lov v honitbách, který je nejúčinnější ke snížení stavu černé zvěře a osvědčil se i v jiných územích města Plzně, protože jedno ulovené prase v problematické lokalitě situaci nevyřeší, ale deset prasat ulovených v místě, odkud migrují, je významným opatřením,“ uzavřela Dagmar Svobodová Kaiferová.

Plzeňské vyhlídky: Z Mikulky uvidíte velkou část města i Bolevák

V osmi honitbách přímo navazujících na Plzeň a na nehonebních pozemcích bylo v roce 2021 uloveno celkem na 400 divokých prasat, za jedenáct měsíců loňského roku to bylo 282 kusů, hlášení za poslední měsíc prosinec bude k dispozici v půlce ledna. I nadále město počítá s odlovem na nehonebních pozemcích v areálu Plzeňské teplárenské a přilehlé vlečce ČD.

Zároveň město informuje o odstřelu divočáků v Horním a Dolním Kyjovském lese, který leží na území Plzně a je výzvou pro občany, aby do dané lokality nevstupovali. Odstřel proběhne v sobotu 7. ledna 2023 od 8 do 14 hodin.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: