Vizualizace návrhu přestavby. Zdroj: MMP

Plzeň seznámí veřejnost s technickou studií k přestavbě Rondelu

Město Plzeň seznámí veřejnost s tím, kam pokročily přípravy přestavby křižovatky Rondel–Karlovarská. Setkání se uskuteční ve středu 26. února od 17 hodin v Saloonu na Roudné. Zazní na něm detailnější informace než při prvním setkání v červnu loňského roku.

Město slíbilo občanům, že jakmile bude zpracována podrobnější technická studie, přijde jim ji Útvar koncepce a rozvoje města Plzně opět představit. Tentokrát se zástupci útvaru i vedení města s lidmi potkají nedaleko místa, kterého se přestavba bude týkat. 

„V červnu loňského roku jsme představili základní koncept toho, jak bude křižovatka po přestavbě vypadat. Nyní jdeme za občany s detailnějšími informacemi, které se týkají technického postupu při realizaci přestavby,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Navržená varianta počítá s tím, že současný kruhový objezd i mimoúrovňovou silnici nahradí úrovňová křižovatka. S úpravami se začne nejdříve po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, tedy za zhruba čtyři roky.

rondel v 90. letech
Rondel v 90. letech. Foto: Petr Kutka, Plzenoviny.cz

K nutnosti přestavby Rondelu vedla řada důvodů. „Patří mezi ně špatný technický stav mostů a vozovek, které je nutné nahradit. Současně se pro město Plzeň naskytla jedinečná šance podpořit vznik kvalitní zástavby a veřejných prostranství v území kolem Rondelu a propojit tak centrum města se Severním Předměstím, které jsou v současné podobě odděleny právě Rondelem. Nové řešení zajišťuje lepší uspořádání zástavby a lepší dopravní obslužnost nové městské čtvrti, a to včetně lepší dostupnosti tramvajové dopravy,“ přiblížila Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

V současné době se v lokalitě nachází více než kilometrový úsek tramvajové trati bez zastávky, kterou je potřeba doplnit jak pro stávající obyvatele Roudné, tak pro návštěvníky blízkého obchodního centra a rovněž pro budoucí zástavbu. „Město tímto postupem příkladně naplňuje jeho dlouhodobou koncepci, a to vytvářet nejlepší možné podmínky pro vznik nové kvalitní zástavby a veřejného prostoru v již zastavěných částech města, neboť vytváření ploch pro novou zástavbu v okrajových částech města je spojené se zábory krajiny, vytváří monofunkční zástavbu a představuje pro město enormní náklady na budování a údržbu infrastruktury a v důsledku vytváří také podstatně větší dopravní zatížení vzhledem k odtrženosti této nové zástavby od centra,“ vysvětlil Jaroslav Holler z ateliéru veřejného prostoru Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně v červnu 2019 odsouhlasilo, aby se dále pracovalo s variantou úrovňové komunikace se třemi dopravními pruhy v obou směrech. Některé pruhy mají sloužit pro automobily a některé budou vyhrazeny pouze pro MHD. Tramvajová trať je v návrhu vedená středem této komunikace, od které je oddělena travnatým pásem se stromy. Dopravu řídí tři světelné křižovatky, které zajistí plynulost dopravy ve všech směrech. „Podél komunikace jsou navrženy cyklostezky a chodníky pro pěší, které jsou od silnice i mezi sebou odděleny alejemi stromů. Nově tu má vzniknout i náměstí s hodnotnou zelení, která místo zpříjemní a zlepší i jeho klimatické podmínky,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

rondel
Rondel v roce 2020. Foto: Plzenoviny.cz

„Od posledního setkání s občany, které proběhlo v červnu minulého roku, jsme v přípravě přestavby křižovatky významně pokročili. Nechali jsme pro vybranou variantu nové křižovatky zpracovat technickou studii, která kromě technických postupů při realizaci stanovila také časový plán realizace a zejména naplánování a rozdělení prací do etap tak, aby mohl být zachován průjezd pro automobilovou dopravu i MHD,“ říká Petr Raška z Ateliéru dopravy Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.  

„Tuto technickou studii chceme představit veřejnosti a následně ji projednáme v orgánech města. Výrazně jsme tak pokročili k realizaci přestavby. Stále však zůstává podmínka, že zásahy do stávajícího stavu křižovatky bude možné provádět nejdříve v roce 2023 po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, který této lokalitě výrazně dopravně odlehčí,“ dodala Irena Vostracká. 

Veřejné představení technické studie se uskuteční 26. února 2019 v Saloonu Roudná na adrese Na Roudné 17, Plzeň od 17 hodin.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: