Ilustrační foto. Zdroj: Plzenoviny.cz

Plzeň zavedla od ledna 2020 poplatek z pobytu, týká se pobytů do 60 dnů

Město Plzeň zavedlo od 1. ledna 2020 nový místní poplatek, a to poplatek z pobytu. Ten nahradil stávající poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. Nově zavedený poplatek z pobytu bude muset městu odvést každý, kdo na území krajské metropole poskytne někomu pobyt v délce do 60 dnů, a to bez ohledu na místo a účel pobytu. Poplatek se tak týká nejen hotelů a penzionů. Zatíženy jím budou i úplatné pobyty v bytech, chatách, chalupách či ateliérech. Rozhodující tak již není, zda daný objekt je nebo není kolaudován jako ubytovací zařízení. Výtěžek město využije na další rozvoj cestovního ruchu. 

„Plátcem poplatku bude ten, kdo poskytuje pobyt za úplatu. Ten má také povinnost poplatek od ubytovaného vybrat. Ubytovaným je fyzická osoba, která nemá na území města trvalý pobyt,“ vysvětlila Taťána Vítová, vedoucí Odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně. Vyhlášku o místním poplatku z pobytu schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání a navazuje na novelu zákona o místních poplatcích.

Na doklady si můžete počkat i v kavárně, Plzeň zpříjemňuje návštěvu úřadů

Sazba poplatku je vyhláškou stanovena ve výši 21 korun za každý započatý den a osobu. Správcem poplatku bude Magistrát města Plzně, Odbor účtování a daní (kontaktní údaje:  Škroupova 5, 306 32 Plzeň, kancelář č. 1, přízemí). Inkasované poplatky bude plátce odvádět správci čtvrtletně v termínech do 30. dubna, 31. července, 31. října a 31. ledna. 

V případě záměru poskytnout úplatný krátkodobý pobyt musí daný subjekt dle vyhlášky podat oznámení správci poplatku (formulář „Ohlášení plátce místního poplatku z pobytu“). Tato povinnost se týká i těch, kteří již úplatné ubytování poskytují. Vyplněný formulář musí být odevzdán správci nejpozději do 31. ledna 2020.

Magistrát města Plzně při správě místních poplatků postupuje dle daňového řádu. Za nesplnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě stanovené vyhláškou může být uložena za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy pokuta až do výše 500 tisíc korun. Dodatečné splnění ohlašovací povinnosti na výzvu správce poplatku lze vynutit uložením pořádkové pokuty až do výše 500 tisíc korun.

Fakulta strojní ZČU uzavřela smlouvu o spolupráci se společností BMW

Plátce je povinen vést evidenční knihu v písemné či elektronické podobě. V knize eviduje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Výčet povinných informací definuje jak samotný zákon o místních poplatcích, tak vyhláška města o poplatku. Zákon o místních poplatcích definuje okruh osob, které jsou od poplatku osvobozeny, avšak do evidenční knihy je poskytovatel uvádí. „Do skupiny osvobozených osob patří především děti mladší 18 let, osoby nevidomé, osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osobě podle zákona upravujícího sociální služby, osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP/P včetně jejich průvodců,“ doplnila Taťána Vítová.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: