Foto: Západočeská galerie

Plzeňská madona má výjimku jako Rembrandt. Mimořádný výstavní projekt zůstává přístupný i ve 4. stupni PES

Západočeské galerii v Plzni byla udělena výjimka MKČR a hlavní hygieničky ČR na výstavu Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh, která je vnímána jako mimořádný umělecký projekt evropského významu, a proto zůstává výstavní síň Masné krámy pro veřejnost otevřena i ve 4. stupni PES.

Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh je zcela unikátním projektem evropského významu se zahraničními zápůjčkami ze Saska a Bavorska. Na jeho přípravě pracoval několik let kolektiv autorů z předních odborných pracovišť v ČR, včetně Katolické teologické fakulty (Katedra dějin křesťanského umění), Ústavu dějin umění Akademie věd ČR či Ústavu pro dějiny umění FF UK. Výsledky uměleckého bádání jsou zpracovány v obsáhlé odborné publikaci, jež zachycuje řadu nových poznatků o vzniku a významu sochy Plzeňské madony v souvislostech náboženského kultu i historického a kulturního vývoje. 

„Celá příprava a realizace výstavy byla mimořádně složitá. Jedná se o odborně i finančně nejnáročnější projekt Západočeské galerie posledních několika let, proto jsme nechtěli veřejnost připravit o možnost tuto výstavu zhlédnout právě v době vánočních svátků. Výstava má jasné duchovní poselství, které je o to naléhavější v současném složitém období,“ dodává Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni.

 „Zpřístupnění výstavy považuji výjimečnou událost. Uděláme vše proto, aby byla dodržena přísná hygienická opatření. V případě, že by Západočeská galerie neměla dostatek osobních ochranných pomůcek, jsme připraveni je zapůjčit,“ uvedla Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje. 

K udělení výjimky se vyjádřil také Marek Ženíšek, náměstek hejtmanky pro kulturu a památkovou péči: „Jsem moc rád, že se opravdu ve velmi krátké době podařilo výjimku pro výstavu, kterou jsme zahajovali před pár dny, zajistit. Potvrzení bychom měli obdržet ještě dnes v nejbližších hodinách. Oceňuji racionální přístup ministerstva kultury a hlavní hygieničky, výjimka dokládá výjimečnost výstavy a mám radost, že to budou moci ocenit i návštěvníci.“

Plzeňské kostely vypráví příběhy o zázracích i čertovské nepleše

Plzeňská madona má exkluzivní výjimku jako Rembrandt 

Plzeňská madona je po staletí nejuctívanějším uměleckým a kultovním dílem v Plzni. Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh ji představuje v širších náboženských a kulturněhistorických souvislostech jako jeden ze vzorů později vzniklých madon krásného slohu. Plzeňská madona se řadí mezi ty nejstarší. Vznikla již před rokem 1384 v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV. 

Jednotlivé madony z období krásného slohu kolem roku 1400 a 15. století jsou zapůjčeny nejen ze státních sbírek, ale i z církevního majetku. Byly významnou součástí sakrálního prostoru a reprezentují jedinečná umělecká díla, ale také důležité objekty náboženského uctívání. Z těchto důvodů není možné prodloužit výstavní termín.

Při zahájení výstavy 8. prosince promluvili významní představitelé kulturního a politického života, Martin Baxa, primátor města Plzně, a Marek Ženíšek, náměstek hejtmanky pro kulturu a památkovou péči. Otec biskup Tomáš Holub označil uskutečnění výstavy v takto náročné době jako zázrak a požehnal výstavě s přáním, aby byla inspirací pro návštěvníky, kteří hledají krásu.

Světový unikát 43 soch madon s Ježíškem ve výstavě 

Výstava je neopakovatelným kulturním a duchovním zážitkem, jelikož obsahuje mimo jiné natolik vzácná středověká umělecká díla, jakými jsou Svatovítská madona, sv. Petr ze Slivice či Svatovítský veraikon. Světový unikát má výstava v počtu madon na jednom místě, jejichž instalace v pravém křídle Masných krámů působí až mysteriózně. Vyvrcholením celého projektu bude zapůjčení originálu Plzeňské madony. Tím budou mít návštěvníci naprosto jedinečnou příležitost vidět Madonu zblízka, neboť po dokončení rekonstrukce chrámu sv. Bartoloměje se tato ikona vrátí na hlavní oltář a po několik desetiletí, možná generací, nebude znovu sejmuta.

Návštěvníci musí počítat s přísnějšími provozními a hygienickými podmínkami, které znamenají uzavření pokladny ve výstavní síni, možnost zakoupení vstupenek pouze online a použití respirátoru FFP2, který obdrží každý návštěvník u vstupu do výstavní síně. Zachováno zůstává dodržování dezinfekce rukou, rozestupů a menší počet osob na výstavní síň.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: