Ilustrační foto. Zdroj: Plzenoviny.cz

Plzeňský centrální obvod pomůže podnikatelům i občanům

Z důvodu ekonomických dopadů nouzového stavu se třetí plzeňský obvod rozhodl poskytnout slevy podnikatelům na nájemném v nebytových prostorách, prominout na dobu určitou poplatek za užívání veřejného prostranství a dále odložit vymáhání místního poplatku ze psů. 

Pro nájemce nebytových prostor tedy platí, že pokud měli uzavřené provozovny alespoň v části období od 13. 3. do 30. 6. 2020, bude jim poskytnuta výrazná sleva na nájemném za měsíce duben až září.  Více viz podmínky na webu MO Plzeň 3. Ti nájemci, kteří splňují podmínky Programu COVID Nájemné, bude v uvedených měsících poskytnuta sleva 30 % a 70 %. Nájemci, kteří objektivně splňují podmínky stanovené Programem COVID Nájemné, ale z ekonomických důvodů nemohou uhradit poměrnou část nájemného požadovanou Programem COVID Nájemné a z tohoto subjektivního důvodu nemohou žádat o podporu z tohoto programu, bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 50 % po dobu 6 měsíců, tedy od dubna do září 2020 včetně a bude s ním uzavřen splátkový kalendář na zbývajících 50 % nájemného.

Vozovka v Tylově ulici bude opravena. Rekonstrukce si vyžádá výluku linek hromadné dopravy

Plzeňský centrální obvod dále promíjí placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství poplatníkům, jejichž zařízení slouží k poskytování prodeje, předzahrádky, předsunutá prodejní místa a zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem trhů, a to po dobu od 12. 3. do 11. 11. 2020. Obvod rovněž odkládá vymáhání poplatku ze psů u všech poplatníků, kteří neuhradí poplatek ze psů za rok 2020 nebo jeho první splátku do 30. 6. 2020, na dobu od 16. 11. 2020 a nebude uplatňovat jeho navýšení, jestliže bude poplatek nebo jeho první splátka uhrazeny do 15. 11. 2020“, informuje Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň 

Věřím, že všechna přijatá opatření adresátům alespoň trochu pomohou vzpamatovat se z finančních ztrát vzniklých během covidové krize a přeji všem co nejrychlejší návrat do normálu“, dodává David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. 

Starosta zároveň připomíná možnost pro podnikatele běžící již od května tohoto roku, kteří budou mít zájem zdarma inzerovat v srpnovém čísle obvodního zpravodaje Trojka, možnost poslat stručný popis svého podnikání, rozsah ztrát, které vinou pandemie vznikly a graficky zpracovanou inzerci v „jpg“ nebo „pdf“ ve formátu 95mm (š) x 62mm (v). Tyto podklady pak mohou poslat na e-mailovou adresu [email protected] nejpozději do 26. června.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: