17. ZŠ Plzeň. Foto: MMP

Přes 200 milionů korun za tři roky šlo do modernizace škol v Plzni, desítky milionů i do škol mimo ni

Už více než 200 milionů korun získaly projekty v oblasti vzdělávání v Plzni z evropských fondů prostřednictvím nástroje Integrované územní investice (ITI – Integrated Territorial Investments) za poslední tři roky. Vyučující, žáci a studenti 19 základních a 13 středních škol tak mají nové učebny technických, řemeslných a přírodovědných předmětů, učebny cizích jazyků nebo digitálních dovedností. Do celé plzeňské metropolitní oblasti, která zahrnuje 117 obcí s celkem 309 tisíci obyvateli, přineslo ITI na modernizaci 51 škol celkem 288 milionů korun.

„Právě nově vybavené a zrekonstruované učebny umožní žákům využívat nejmodernější technologie a lépe se připravit na budoucí povolání. Jsem rád, že v rámci rekonstrukcí nebyli opomenuti ani handicapovaní žáci a studenti, a proto jsou součástí projektů také stavební úpravy zajišťující dobrou dostupnost a bezbariérovost prostor školy. Celkem město Plzeň do svých základních škol investovalo v rámci ITI přes 119 milionů korun, z toho více než 101 milionů korun činila podpora z Evropské unie. K tomu můžeme přičíst aktuální velkou investici na 7. základní škole a mateřské škole na Vinicích za více než 37 milionů korun,“ uvedl primátor Martin Baxa. 

Rekonstrukce 7. základní školy a mateřské školy má být dokončena na konci září. „Jde o jednu z největších investic do škol, zahrnuje nástavbu 3. nadzemního podlaží a přístavbu výtahu, škola tak bude plně bezbariérová. Vzniknou v ní tři odborné učebny – jedna pro výuku fyziky a chemie, druhá pro výuku přírodopisu a zeměpisu, třetí pro výuku pracovních činností. Součástí patra bude i nový kabinet fyziky a bezbariérové sociální zařízení,“ uvedla radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová.

Další velkou investicí byla loňská úprava Gymnázia Františka Křižíka, jež získalo nástavbu jazykového pavilonu s pěti moderně vybavenými jazykovými učebnami. Cílem bylo zkvalitnění vzdělávání v komunikaci v cizích jazycích s využitím nejmodernějších metod výuky – tabletů, elektronických učebnic, zajímavých aplikací a programů. Celkem bylo proinvestováno téměř 12 milionů korun.

Gymnázium F. Křižíka
Gymnázium F. Křižíka v Plzni. Foto: MMP

„Rovněž významnou investicí za více než 10 milionů korun byla nová půdní vestavba 17. základní školy a mateřské školy v Malické ulici na Roudné, v níž vznikly tři nové učebny s vybavením pro přírodovědnou a audiovizuální výuku a učebna informatiky, kabinet a sociální zázemí. Dokončena byla v říjnu 2018,“ doplnil technický náměstek Pavel Šindelář. .  

Modernizace budov, učeben a nového vybavení nesměřuje jen do Plzně, ale i do ostatních škol spadajících do plzeňské metropolitní oblasti. Dočkali se jí tedy i žáci, studenti a učitelé v okolních obcích, například v základních školách v Nezvěsticích na jižním Plzeňsku, v Oseku na Rokycansku či v Horní Bříze na severním Plzeňsku.

„Již nyní se připravuje nové dotační období na roky 2021–2027, v němž budou schválené projekty opět financovány z Evropských strukturálních a investičních fondů. Starostové, ředitelé škol a organizací a další případní žadatelé by již nyní měli aktivně připravovat projekty a zapojit se do určení kategorií, které budou v nástroji ITI podpořeny od roku 2021,“ upozornil Erich Beneš.

V letech 2014 až 2020 byla na rozvoj veřejného prostoru a služeb pro obyvatele Plzně a blízkého okolí k dispozici suma tři miliardy korun. „Evropská unie klade v novém programovém období 2021–2027 ještě větší důraz na nástroj ITI, což je důkazem toho, že se osvědčil,“ dodal Beneš.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: