Foto: ZČU

Blíží se termíny pro podání přihlášek ke studiu na ZČU

Zájemci o studium na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) mají poslední týdny k podání přihlášek. Veškeré studijní programy najdou uchazeči v nabídce studia na webových stránkách ZČU. Podoba maturitní zkoušky nemá na přijímací řízení vliv. Podstatné je, aby měl uchazeč ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Ačkoliv budou letos maturitní zkoušky probíhat jinak než obvykle, chceme uchazeče o studium na Západočeské univerzitě ujistit, že změny v podobě maturit nijak neovlivní jejich šance na přijetí,“ říká prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost Blanka Šedivá. Dodává, že kritéria pro přijetí se na jednotlivých fakultách liší. Některé přijímají uchazeče na základě středoškolského prospěchu, pro jiné jsou kritériem výsledky uchazečů v Národních srovnávacích zkouškách, takzvaných SCIO testech, další fakulty přijímají podle výsledků přijímacích testů. Zároveň fakulty přizpůsobí termíny pro dodání maturitního vysvědčení tak, aby uchazeči měli možnost prokázat složení maturitní zkoušky. Variantou je podmínečné přijetí a zápis s možností pozdějšího dodání maturitního vysvědčení.

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdou zájemci na webových stránkách jednotlivých fakult v sekci pro studium.

Podání přihlášky

Fakulta zdravotnických studií přijímá přihlášky k bakalářskému i navazujícímu magisterskému studiu už jen do 31. března.

Termín 31. března stanovila pro bakalářské studium také Fakulta aplikovaných věd. Do navazujícího magisterského studia se lze hlásit až do 8. června

Fakulta elektrotechnická má termín pro budoucí bakaláře i inženýry stanoven na 15. duben.

Fakulta strojní přijímá přihlášky do bakalářského studia do 18. dubna, uchazeči o navazující magisterské studium pak mají čas až do 31. května.

Na Fakultu filozofickou je možné se hlásit až do 30. dubna, a to do bakalářských i navazujících magisterských studijních programů.

Stejný termín, tedy 30. duben, je posledním dnem, kdy mohou podat přihlášku uchazeči o bakalářské, magisterské nebo navazující magisterské studium na Fakultě pedagogické.

Také Fakulta právnická přijímá přihlášky do 30. dubna, a to do bakalářského, magisterského i navazujícího magisterského studia.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara měla termín odevzdávání přihlášek k bakalářskému studiu už na podzim 2020. Ke studiu navazujících magisterských oborů se uchazeči mohou hlásit až do 30. dubna 2021.

Fakulta ekonomická má přijímací řízení pro všechny své uchazeče otevřené až do 17. května.

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Na Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Uchazeči jsou přijímáni na základě studijních výsledků na střední škole a s přihlédnutím k jejich dalším odborným aktivitám.

Také Fakulta ekonomická přijímá uchazeče bez přijímacích zkoušek, na základě klasifikace v posledních dvou ročnících středoškolského studia. Body v přijímacím řízení uděluje také za doložení znalostí z cizího jazyka (B2), účast na vybraných olympiádách či soutěžích, výsledky Národních srovnávacích zkoušek SCIO a další aktivity.

Fakulta aplikovaných věd se při přijímání do bakalářských studijních programů řídí také středoškolským prospěchem, uchazeči však mají možnost předložit i výsledky z Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO nebo z mezinárodních zkoušek ACT, případně z dalších školních a mimoškolních aktivit.

Fakulta právnická vychází při přijímání uchazečů ke studiu z výsledků Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO, pro bakalářské studium jde o test Obecných studijních předpokladů.

Na Fakultě pedagogické skládají uchazeči přijímací zkoušku podle zvoleného studijního programu. Termín je zatím stanoven na první týden v červnu a náhradní na polovinu července. V některých studijních programech fakulta s velkou pravděpodobností přistoupí k on-line testování, u méně naplněných studijních programů je variantou i přijímaní bez přijímací zkoušky. Zkoušky na umělecké předměty budou skládat uchazeči pravděpodobně distančně, elektronickým odevzdáním prací na výtvarné obory či nahrávek na hudební obory. U tělovýchovných programů dojde k redukci disciplín a přizpůsobení organizace.

Na Fakultě filozofické je pro uchazeče o bakalářské studium vzhledem k pozdějšímu konání maturitních zkoušek posunut termín odevzdání ověřené kopie maturitního vysvědčení. Posunuty budou i termíny konání přijímacích zkoušek. Doporučujeme uchazečům sledovat webové stránky fakulty, kde budou informace pro uchazeče aktualizovány.

Fakulta zdravotnických studií stanovila přijímací zkoušky na polovinu června, vzhledem k epidemické situaci nevylučuje změnu termínu.

Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara už přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů proběhly, a to plně distanční formou. V současné době se na fakultu mohou hlásit uchazeči o magisterské studium. I ti budou přijímací zkoušku skládat distančně – odevzdáním e-portfolia vlastní tvorby, odevzdáním motivačního dopisu, který bude možné předložit také v audiovizuální formě, a doložením dosavadních studií a profesních úspěchů.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: