Ilustrační foto. Zdroj: Plzeňský kraj

Regionální knihovny i letos mohou počítat s podporou kraje

Na výkon regionálních funkcí knihoven schválili pro letošní rok zastupitelé Plzeňského kraje částku ve výši 7,5 milionu korun. Tyto peníze jsou určeny 16 pověřeným knihovnám, které pro 471 knihoven Plzeňského kraje nakupují nové knihy do výměnných souborů a poskytují metodické a informační služby. 

Pověřené knihovny mohou část dotace kromě povinného nákupu knih použít na mzdy knihovnic zajišťující regionální funkce knihoven a malou částku i na režii s tím spojenou. Zároveň poskytují poradenskou činnost pro knihovny, které patří pod jejich působnost.

Jednotlivé pověřené knihovny obdrží výši dotace podle počtu knihoven, které obsluhují. Pro potřeby těchto knihoven nakupují a následně zapůjčují nové knihy, jejichž výběr je založen na zájmu čtenářů v jednotlivých knihovnách. Pokud čtenář žádá knihu, která není momentálně ve výměnných souborech, prostřednictvím své knihovny požádá o zapůjčení jinou knihovnu. 

 „Jsme velmi rádi, že čtenáři knihoven ve všech místech našeho kraje mají díky dotaci Plzeňského kraje přístup k nejnovějším knihám, které vycházejí. Je to o to více důležité v dnešní složité době, kdy se kniha opět pro mnoho občanů stává velmi důležitým prvkem nejen zábavy, ale též vzdělání. Sluší se poděkovat všem knihovníkům a knihovnicím za jejich záslužnou práci a zaměstnancům naší krajské knihovny, která na výkon regionálních funkcí knihoven dohlíží a řídí jej,“  uvádí náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: