Současný stav Jiráskovy ulice. Foto: Město Rokycany

Začíná náročná rekonstrukce dopravní tepny Rokycan

V pondělí 13. března 2023 začne dlouho připravovaná rekonstrukce rokycanské Jiráskovy ulice. Náročná společná investice města Rokycan a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje zásadně omezí dopravu v Rokycanech. Město zaplatí 84 milionů korun bez DPH, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje přes 12 milionů korun bez DPH. Částečně bude akce spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury – cyklostezka. Město předalo staveniště zhotoviteli, kterým je společnost PORR Česká republika, v pátek 17. února. Termín dokončení je stanoven na 12 měsíců od zahájení stavby. Jiráskova ulice bude kompletně uzavřena pro nákladní dopravu, osobní automobily projedou pouze ve směru na Prahu. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stavební stav komunikace, chodníků a související infrastruktury.

„V letošním roce je pro nás stěžejní investiční akcí oprava Jiráskovy ulice, jež se připravuje společně s Plzeňským krajem více než deset let. V loňském roce jsme nemohli opravu zahájit z důvodu zdržení výběrového řízení, do kterého se přihlásila pouze jedna firma. Ta nesplnila soutěžní zadání – nabídková cena byla vyšší než stanovaný limit. Následně zastupitelstvo před volbami řešilo, zda tuto akci vůbec realizovat, kdy a zda nabídkové ceny opět omezovat. Bylo rozhodnuto, že se akce realizuje v letošním roce, bez finančního limitu. Jsme si vědomi, že oprava této stěžejní dopravní tepny přinese značná dopravní omezení, rekonstrukce je bohužel nevyhnutelná,“ uvedl Tomáš Rada, starosta města Rokycan.

Letohrádek Kamýk je místem s krátkou historií a příjemnou atmosférou

„Rekonstrukce se týká 723 metrů Jiráskovy ulice, dále 146 metrů Pražské ulice, 58 metrů ulice Palackého v úseku Jiráskova – Josefa Knihy, ulice Svazu bojovníků za svobodu v délce 248 metrů a náměstí 5. května v délce 211 metrů. Město bude investovat do rekonstrukce kompletních inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, chodníků, stezky pro chodce a cyklisty, parkoviště, veřejného osvětlení, zeleně a sadovnických úprav a také přilehlých prostranství u vlakového nádraží a dalších přilehlých ulic. V celé délce rekonstruovaných ulic bude provedeno nové veřejné osvětlení a vznikne 66 parkovacích míst. Bude vysazeno 86 nových stromů,“ vysvětlil místostarosta Rokycan Jiří Sýkora, do jehož gesce patří Odbor rozvoje města Městského úřadu Rokycany, jenž má stavbu na starosti.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje financuje objekt komunikace. Součástí jsou také sadovnické úpravy. Vysadí se nové stromy tak, aby bylo vytvořeno souvislé jednodruhové stromořadí, které navrátí původní zelený stromový pás po obvodu historického jádra města. Stromořadí bude navazovat na již založenou lipovou alej v ulici Plzeňská a lipové stromořadí v ulici Litohlavská. V rámci sadovnických úprav město klade důraz na funkci modrozelené infrastruktury. Celá stavba je navržena jako bezbariérová, s ohledem na pohyb osob nevidomých a slabozrakých. Chodníky město vybuduje částečně z kamenné mozaiky, kolem středového ostrůvku na náměstí 5. května bude proveden historický dvoubarevný vzor. Parkovací místa budou dlážděna z malých žulových kostek.

Dopravní omezení

Stavba si vyžádá značná dopravní omezení, jež zasáhnou do provozu celého města, Jiráskova ulice je stěžejní průtahovou komunikací. Město Rokycany se občanům předem omlouvá za komplikace, pravidelně bude informovat o dopravních omezeních prostřednictvím webu města, sociálních sítí a zpravodaje města – Rokycanských novin.

První část rekonstrukce bude probíhat od 13. března do 31. srpna 2023 v úseku od konce stavební úpravy provedené v rámci stavby okružní křižovatka Plzeňská – Jiráskova (vjezd do areálu Rumpoldu), konec stavebních oprav této části rekonstrukce bude v křižovatce Jiráskova – Svazu bojovníků za svobodu.

Oprava bude probíhat za částečné uzavírky, ale je možná i uzavírka úplná, v některých částech rekonstrukce. Občané si mohou vyzvednout informační leták o dopravních omezeních v dopravě v průjezdu radnice Městského úřadu Rokycany, Masarykova náměstí 1 či na Odboru dopravy v budově Žďáru.

Současný stav Jiráskovy ulice
Současný stav Jiráskovy ulice. Foto: Město Rokycany

Osobní auta

Pro osobní auta platí částečná uzavírka silnice č. II/605 v Rokycanech, ulice Jiráskova, v úseku od okružní křižovatky ulic Plzeňská, Jiráskova, Třebízského (u Střelnice) ke křižovatce Jiráskova x Svazu bojovníků za svobodu. Jednosměrný průjezd bude možný ve směru od Plzně na Prahu. V úseku bude snížená rychlost na 30 km/hod. Objízdná trasa pro osobní vozy od Prahy na Plzeň je přes ulici Soukenická.

Zároveň bude uzavřeno vždy jedno rameno náměstí 5. května. Bude zachován vjezd dopravní obsluze, nebude možné v okolí vlakového nádraží zaparkovat. Palackého ulice bude uzavřena pro automobily v úseku Jiráskova – ulice Josefa Knihy, která tedy bude částečně od ulice Svazu bojovníků za svobodu slepá. Hradební ulice bude též slepou ulicí, s obousměrným provozem. Ulice Svazu bojovníků za svobodu bude bez omezení. Z Jiráskovy ulice, od okružní křižovatky s ulicí Josefa Růžičky, bude možné odbočit doleva i doprava do ulice Svazu bojovníků za svobodu.

Průjezd integrovaného záchranného systému a zásobování bude umožněn opravovanou Jiráskovou ulicí, stejně tak budou Jiráskovou ulicí projíždět linkové autobusy i městská hromadná doprava (směr Praha).

V Rokycanech začala revitalizace Husových sadů a Kalvárie

Co se týká dalších dopravních omezení, bude uzavřena místní komunikace ulice Komenského (u ZŠ T. G. Masaryka) od křižovatky s ulicí Smetanova k silnici v ulici Třebízského, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (výjezdy IZS) v průběhu stavby. Parkoviště v ulici Komenského a v ulici Havlíčkova je zpoplatněno až od 8 hodin. Zároveň budou v ulici Třebízského (blíže ke křižovatce U Saské brány) vyblokována parkovací místa, z důvodu užšího průjezdu. Ze Soukenické nebude možné odbočení doleva do ulice Dvořákova (směr nemocnice), řidiči se budou muset otočit na okružní křižovatce na Železné. Od nemocnice do centra v ulici Dvořákova bude přikázaný směr odbočení doprava. Objízdná trasa pro osobní vozy od nemocnice je ulicí Mládežníků – okolo budovy gymnázia (směr Pražská).

Nákladní doprava

Pro nákladní dopravu platí úplná uzavírka Jiráskovy ulice v úseku od okružní křižovatky u Střelnice ke křižovatce s ulicí Svazu bojovníků za svobodu a dalších navazujících místních komunikací. Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny a v případě krátkodobé uzavírky pro veškerou dopravu je vedena obousměrně po silnici č. II/605 ulicemi Třebízského a Soukenická.

Průchod pro pěší bude Jiráskovou ulicí po celou dobu zachován.
Město prosí řidiče, aby sledovali dopravní značení!

Zdroj: Město Rokycany

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: