Vizualizace návrhu přestavby. Zdroj: MMP

Rondel se dočká proměny za půl miliardy korun

Zastupitelstvo města Plzně schválilo technickou studii, která řeší přestavbu křižovatky Rondel – Karlovarská. Nyní může začít projektová příprava této rozsáhlé a náročné přestavby jednoho z důležitých dopravních uzlů města Plzně. Samotná realizace by mohla začít v roce 2023.

„Křižovatka Rondel na Karlovarské ulici byla postavena na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Po padesátiletém užívání je na konci své technické životnosti,“ poznamenal náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou Pavel Šindelář. „Stavební zásah vyžaduje především špatný stav mostů, dožilé jsou však i konstrukce vozovek a tramvajového tělesa,“ podotkl.

Město Plzeň rozsáhlou přestavbu tohoto důležitého dopravního bodu řeší již několik let. Nejprve vzniklo několik variant řešení, aby se našlo to nejvhodnější. Zastupitelstvo města Plzně loni v létě jednu z těchto variant jako nejvhodnější schválilo a na jejím základě byla zpracována už podrobnější technická studie, jež byla letos v únoru představena veřejnosti. Připomínky občanů byly do technické studie, kterou nyní plzeňští zastupitelé schválili, zapracovány.

Plzeňský Rondel v proměnách času

„Po schválení technické studie zastupiteli začneme s projektovou přípravou. Do přestavby Rondelu se můžeme pustit až po dostavbách východního a západního okruhu Plzně, tedy nejdříve v roce 2023,“ informoval Pavel Šindelář.

„Rekonstrukce křižovatky je příležitostí změnit průtahový charakter komunikace na městskou třídu s plynulým dopravním provozem, s novými zastávkami tramvají i autobusů a s příjemným prostředím pro chodce a cyklisty. Kolem komunikace je potřebné doplnit uliční aleje, pásy pro cyklisty i plochy pro pohyb a pobyt pěších,“ popsal Pavel Šindelář plány přestavby.

Projektová příprava a samotná přestavba si dle aktuálního odhadu vyžádá okolo 500 milionů korun. Část nákladů má být hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury prostřednictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je spoluinvestorem stavby.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 



Tipy z kalendáře akcí: