Foto: ZČU

Senzory umístěné pomocí dronů pomohou hasičům efektivně zasahovat v krizových situacích

Odborníci Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) ve spolupráci s vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické (FEL) Západočeské univerzity vyvinuli požární senzory umístitelné pomocí dronů v místě krizové události. Senzory dokáží měřit teplotu, vlhkost nebo hodnoty nebezpečných látek i jejich šíření. Hasičům mohou pomoct především ve špatně dostupném terénu efektivně zvládnout krizovou situaci. Senzory jsou v prototypu a v současné době prochází testováním.

Cílem projektu požární senzoriky, který před rokem a půl propojil Správu informačních technologií s výzkumným centrem RICE FEL, bylo vytvořit senzorický systém pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, který bude umístitelný pomocí dronů v místě úniku nebezpečných látek či jiné krizové události. Městská příspěvková organizace zabývající se informačními technologiemi uplatnila v projektu požární senzoriky své kompetence v oblasti dronů a vědci z RICE FEL své bohaté zkušenosti s vývojem senzoriky a komunikačních systémů.

„Autonomní senzorová jednotka je pomocí dronu umístěna do oblasti, kde je potřeba měřit stanovené parametry, ať už jde o teplotu, vlhkost, nebo toxické látky. Po dopadu na zem se aktivuje, tedy začne snímat stanovené údaje a vysílat informace prostřednictvím IoT sítě LoRaWan do aplikace v tabletu velitele zásahu,“ popisuje fungování senzorových jednotek projektový manažer z výzkumného centra RICE FEL Petr Kašpar.

dron
Foto: ZČU

Senzory shozené dronem v místě výbuchu, požáru nebo jiné krizové události mohou hasičům okamžitě poskytnout informace důležité pro efektivní zvládnutí situace. „V danou chvíli máme k dispozici on-line údaje o výskytu či šíření nebezpečných látek v oblasti. To může napomoci k efektivnímu rozmístění sil a prostředků při likvidaci mimořádné události,“ říká Michal Pathy, velitel požární stanice Plzeň-Košutka.

„Město Plzeň se stává lídrem v oblasti práce s drony, jejich využití, ale i při vývoji různých technologií a aplikací s nimi spojených. Naše snaha se orientuje hlavně tam, kde mohou bezpilotní letadla pomáhat složkám IZS chránit životy. A toto je jeden z dalších skvělých nových projektů,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

„Požární senzorika je po chytrém hasičském obleku nebo chytrých rukavicích další z řady inovací, jimiž Fakulta elektrotechnická přispívá k efektivitě práce hasičů nebo k jejich bezpečnosti. Toto zaměření se dokonce stává jedním z profilových témat Západočeské univerzity, které jí přináší celosvětový ohlas,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Bolevečtí hasiči tentokrát uhasí žízeň po krvi

„Snažíme se ve spolupráci s vědci ze Západočeské univerzity nalézat využití dronů v oblastech, kde mohou chránit lidské životy,“ konstatuje ředitel SITMP Luděk Šantora.

Senzorové jednotky jsou autonomní, mají svůj zdroj energie, tedy akumulátor, který napájí řídicí elektroniku, umístěnou v těle jednotky. V ocasní části jednotky se nacházejí senzory pro měření. „Systém je postaven jako skládačka, tak aby byl co nejvíce univerzální. Jednotky můžeme osadit senzory teploty, vlhkosti, čpavku, radioaktivity a jiných toxických nebo výbušných látek,“ vysvětluje Petr Kašpar z RICE FEL.

Senzorové jednotky se dají použít vícekrát. „Po skončení zásahu známe GPS souřadnice senzorových jednotek a dokážeme je vzdáleně přepnout do takzvaného režimu sběru, kdy začnou vysílat zvukový světelný signál, takže je pak snadno najdeme,“ popisuje Luděk Šantora.

senzory
Foto: ZČU

Upozorňuje však, že podle stávající civilní legislativy je zakázáno z dronu shazovat jakékoliv předměty. „Toto specifické zařízení je připraveno pouze pro hasičský záchranný sbor a bude nutné nastavit potřebná pravidla pro jeho bezpečné využití,“ upřesňuje Luděk Šantora. „Z pohledu HZS bude nutné vytipovat objekty v obydlené zóně, kde by mohlo dojít k mimořádné události, a mít předem určená bezpečná místa pro umístění senzoru,“ dodává Michal Pathy.

Senzorové jednotky jsou v současné době ve stádiu prototypu, který odborníci ze SITMP a vědci z RICE FEL ve spolupráci s hasiči testují. „Předpokládáme, že v budoucnu dojde k miniaturizaci senzorových jednotek, která umožní, aby jeden dron dokázal roznést místo aktuálních devíti jednotek třeba dvojnásobný počet,“ uvádí programátor a hardwarový specialista Matouš Bolek ze SITMP, který měl v projektu na starosti především mechanické a konstrukční prvky.

Scénáře na testování senzorových jednotek už mají zástupci spolupracujících organizací připravené. Má jít například o zásah v okolí pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde by došlo k úniku čpavku, který se v pivovaru používá pro chlazení. V blízkosti pivovaru se nachází fotbalový stadion a nákupní centrum, tedy místa s vysokou koncentrací lidí. V případě havárie by senzorové jednotky rozmístěné pomocí dronů zajistily rychlé měření hodnot čpavku i předání informace jednotkám IZS.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: