Sídliště Bory. Zdroj: MO 3

Sídliště Bory čeká revitalizace

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně společně s městským obvodem Plzeň 3 připravil pro občany veřejné projednání „Projektu regenerace sídliště Plzeň-Bory.“ Veřejné projednání projektu se uskuteční ve středu 8. září 2021 od 17:30 hod. ve školní jídelně 11. ZŠ v Baarově 31.

Se studií regenerace veřejnost seznámí jak zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, tak zástupci městského obvodu Plzeň 3. Kromě detailních informací o proměně městské části Bory se účastníci setkání mohou těšit na řadu vizualizací. V případě zhoršení pandemické situace se veřejné projednání bude konat on-line na FB profilu Městského obvodu Plzeň 3 ve stejném termínu.

Plzeňské základní školy přivítaly 1600 prvňáčků

„Základními požadavky na řešení stávající situace obnovy a regenerace se staly především úpravy veřejných prostranství a doplnění ploch vybavenosti pro trávení volného času různých věkových skupin obyvatel, které je pro občany této lokality stěžejní,“ uvádí Ing. Jitka Hánová, vedoucí úseku územního plánování Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Zpracování dokumentace bylo rozděleno do dvou částí, jedná se o analytickou část a návrhovou část. „V analytické části jsme vymezili hlavní problémy území a návrhová část se skládá ze samotného návrhu projektu regenerace sídliště,“ uvedl Ing. arch. Josef Váně z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který představí regeneraci ve 3D modelu.

Zpracování dokumentace „Projekt regenerace sídliště Plzeň-Bory“, bude základním koncepčním dokumentem pro postupné řešení obnovy a modernizace sídliště Bory. „Hlavním cílem projektu je vytvoření vzájemného propojení návrhů a opatření s konkrétními úpravami, jejichž výsledkem bude odstranění problémů, které jsou dané stářím a způsobem realizace sídlišť,“ dodává ředitelka Útvaru a koncepce města Plzně Ing. Irena Vostracká.

Plocha po zrušené točce tramvají v Plzni bude novou branou do Borského parku

„Jsem rád, že je studie dokončená, čímž bude umožněn rozvoj této části obvodu, ke které mám zvlášť vřelý vztah, protože je mým rodným místem,“ říká starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka. „Na studie revitalizace veřejných prostranství navážou příslušné investiční akce, kdy pro příští roky počítáme s postupným zpracováním projektů jednotlivých etap a následnou realizací. To se bude týkat nejen sídliště Bory, kde nejblíže k realizaci je revitalizace vnitrobloku Heyrovského/Mandlova/Luďka Pika, ale i sídliště v Zadních Skvrňanech, kde bude zahájena projektová příprava revitalizace centrální části ještě letos,“ dodává první místostarosta Petr Baloun.

„Doufám, že když mají občané nyní možnost se k projektu revitalizace sídliště Bory vyjádřit, tak toho využijí. Pevně věřím, že se v našem rozpočtu podaří najít dostatek financí na realizaci tohoto důležitého projektu,“ říká místostarosta Ondřej Ženíšek. „Bory jsou můj domov a domov mojí rodiny. Místo kde to mám rád a na kterém mi hodně záleží. Je dobře, že k plánovaným změnám mohou vyjádřit všichni sousedé, kteří mají zájem,“ doplňuje místostarosta Stanislav Šec.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: