Foto: Plzeňský kraj

Silniční přivaděč ze Stříbra na dálnici D5 prošel kolaudací

V pondělí 15. května byla provedena kolaudace stavby II/230 – silničního přivaděče na dálnici D5 poblíž města Stříbra. Oproti předpokladům dokončení stavby však mohli řidiči začít využívat silnici s půlročním předstihem. Úspěšné dokončení této důležité dopravní stavby za celkem 261 milionů korun přivítal Plzeňský kraj i město Stříbro.

„Vzhledem k celkové stavební náročnosti byl projekt stavby přivaděče na dálnici D5 rozdělen na dva úseky se samostatným stavebním povolením. První úsek zahrnoval přeložku silnice II/230 do nové trasy, protože stávající úsek nebylo možné zrekonstruovat do požadovaných parametrů silnice II. třídy. Na něj navázal úsek druhý, který již bylo možné upravit za pomoci šířkových, směrových a výškových úprav v původní trase,“ popsal důvod rozdělení stavby na dva dopravní úseky náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Stavba prvního nového úseku silnice (délka 1 341 m) byla zahájena v květnu roku 2019 a dokončena v květnu 2020. Byla provedena přeložka části silnice v jiném směrovém vedení výjezdu ze Stříbra a také rozsáhlé stavební úpravy napojení silnice č. II/605 a č. II/230 formou dvou stykových křižovatel. Stavba druhého úseku o délce 3 432 m byla zahájena na konci dubna 2022. V prosinci 2022 byl již tento úsek uveden do předčasného užívání.

Obchvat Stříbra
Foto: Plzeňský kraj

„Stavba byla svým rozsahem finančně náročná, proto Plzeňský kraj požádal o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to na každý úsek samostatně. V obou případech jsme byli úspěšní, získali na stavbu celkem 192 milionů korun z evropských zdrojů a zbytek 69 milionů  jsme uhradili z rozpočtu kraje,“ zdůraznil náměstek P. Čížek.

Díky rekonstrukci se v daném úseku silnice II/230 významně zvýšila bezpečnost veškeré silniční dopravy. Byly odstraněny četné prudké zatáčky a nepřehledné a šířkově úzké úseky původní silnice s nezpevněnými krajnicemi, které byly příčinou mnoha dopravních nehod. Touto úpravou se podstatně zkrátila délka silnice i doba jízdy.

„Pro město Stříbro i pro občany a spádové oblasti má úspěšné dokončení stavby přivaděče velký význam, protože se provoz zrychlil a zvýšila se jeho bezpečnost. Město Stříbro již od počátku u této stavby pomohlo s pozemky, protože od začátku bylo přesvědčeno o tom, že vybudování přivaděče na dálnici D5 je cesta správným směrem,“ komentoval úspěšnou kolaudaci stavby starosta Stříbra a náměstek hejtmana  pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř.

Zdroj: Plzeňský kraj

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: