Ilustrační foto: Zdroj: Kamil Bečvář, skaut.cz

Skautů v Plzni zase přibývá, je jich tu přes 2000

Po mírném loňském poklesu opět narostl počet plzeňských skautů. Přesně 2 084 členů hlásí oddíly v okrese Plzeň-město. Členská základna se meziročně zvedla o 113 členů, přičemž rovných 1 400 členů je mladších 18 let. Vychází to z výsledků letošní registrace.

Proč skauting láká

Během uplynulých let skauti provedli důležité změny v programu, díky kterým je pro současné kluky a holky atraktivní. Dnešní skauting zachovává formu i metody prověřené časem, samotné činnosti ale dává další obsah, nová témata a aktivity. Klukům a holkám přináší možnost všestranného rozvoje, bezpečného společenství kamarádů a vedoucích, kteří pro ně fungují jako průvodci v jejich rozvoji. Rodiče na skautingu oceňují, že si jejich děti z oddílu odnášejí nejen zážitky s kamarády, ale i samostatnost, praktické dovednosti, sebedůvěru a pevné životní zásady. „Neustále rostoucí zájem dětí a rodičů, kterému často ani nestačí kapacity oddílů a kluboven, ukazuje, že v konkurenci s množstvím volnočasových aktivit skauting obstál. Děti zjevně i dnes dokáží ocenit opravdové prožitky, nevšední dobrodružství a pevné přátelské vztahy,” vysvětluje tisková mluvčí českých skautů Barbora Trojak.

„Loni jsme kvůli pandemii sice zaznamenali nepatrný pokles počtu členů, ale letos jsme se opět vrátili k dlouhodobě nastavenému trendu, který sledujeme od roku 2012, kdy členská základna v Plzni a okolí začala růst. Mám z toho radost. Z výsledků je patrné, že zájem o skautování je v našem okrese velký,“ říká předseda okresní rady Jaroslav Liška s tím, že největší zájem mají děti v mladším věku, jejichž počty meziročně stoupají a tvoří nadpoloviční většinu celé členské základny v Plzni.

Se stále se zvětšující členskou základnou se pojí i zvyšující se požadavky rodičů. „Snažíme se tvořit kvalitní program a vychovávat kvalifikované vedoucí, kteří se starají o inspirativní a obohacující náplň každotýdenních schůzek a víkendových akcí odpovídající dnešní době,“ dodává Liška

Počty skautů a skautek rostou s výjimkou minulého roku už 10 let. Jen mezi lety 2019 až 2022 narostl počet skautů v Plzni o téměř o 300 členů. Nyní můžeme říci, že každý 84. občan Plzně je skaut. V rámci celé České republiky se pravděpodobně se přehoupne počet členů přes 70 000. Růst lze zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: