Spalovna Chotíkov. Foto: Plzenoviny.cz

Špičkové zařízení na energetické využívání odpadu ZEVO v Chotíkově u Plzně se otevírá veřejnosti

Spalovna komunálního odpadu ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu) v Chotíkově u Plzně otevírá návštěvnické centrum. Široká veřejnost si tam může rezervovat prohlídky každou sobotu vždy od 09:00 do 16:30 hodin. Skupinky po 15 lidech si mohou za 1,5 hodiny vyzkoušet interaktivní tabule, pulty i simulovat obsluhu spalovny. Podobná centra jsou standardem u nejmodernějších zařízení, například jaderných elektráren.

Infocentrum, koncipované pro všechny věkové skupiny, je výchovně vzdělávací environmentální pracoviště, kde se lidé seznámí se vším podstatným, co souvisí s odpadovým hospodářstvím. Uvidí krátké filmy, kamerové záznamy z provozu s komentářem a 3D modelem, a multidotykový stůl,“ řekl Pavel Šindelář, technický náměstek primátora města Plzně.

Pro veřejnost to bude velice atraktivní. Takové centrum tu není široko daleko. Lidé tam získají základní povědomí o odpadech. A hlavně o tom, že spalovna nikomu neubližuje, ale naopak, že je to chytré řešení nakládání s odpady, které je běžné ve vyspělé Evropě,“ uvedl Jakub Vojta, obchodně technický ředitel Plzeňské teplárenské, stoprocentně městské firmy, která spalovnu za 2,1 miliardy korun zainvestovala. Podle něj je ve Francii 129 takových zařízení, v Německu 72, ve Švýcarsku 30 a v Rakousku 13; v České republice jsou zatím čtyři. Například ve Vídni jsou tři spalovny v centru města, dokonce jedna u nemocnice. „Tím, že tato zkušenost v České republice není, je tato edukativní místnost k tomu, aby podpořila povědomí, že je to správný směr v nakládání s odpady, špičková technologie a lidi trochu v tomto směru vzdělala,“ uvedl Jakub Vojta.

Chceme, aby tam lidé chodili, nabízíme to na facebooku i na webu. Mohou se registrovat na rezervačním systému www.zevoplzen.cz/infocentrum, kde také najdou potřebné doplňující informace,“ uvedla manažerka komunikace teplárny Petra Siegerová. Podle ní jde o další takzvaný smart (chytrý) projekt ve městě Plzni, protože lidé nebudou chodit ve výrobě spalovny, ale pouze v interaktivním infocentru. Plzeň se snaží připravovat a spouštět chytré projekty pod hlavičkou Smart City Plzeň.

Lidé podle Petry Siegerové „osahají“ interaktivní model spalovny, kde je vždy osvětlená část, o níž se hovoří, od dovozu materiálu přes spalování až po největší část – čištění spalin. „Na interaktivním pultu si přes dotykovou obrazovku vyzkouší separaci odpadu a další hry s odpadovou tematikou,“ dodala. Návštěvníci také pochopí provoz, když poznají, zda mají přiložit více nebo méně výhřevný odpad, atraktivní jsou kvízy z chemie.

Veřejnost se také seznámí s činností Čisté Plzně, dceřiné firmy teplárny, která od září 2015 sváží odpad ve městě a vozí ho do ZEVO. „Odpady jsou další alternativní palivo. Kapacita jiných alternativních zdrojů, než je uhlí, už je na teplárně téměř vyčerpaná. Zařízení na energetické využití odpadu je chytré řešení, které odpad využívá a nezakopává ho do země,“ uvedl Jakub Vojta. Podle něj je název spalovna nesprávný, protože ta odpad jen spaluje a nic nevyrábí. Naopak ZEVO, které už jede naplno na maximální kapacitu 95 tisíc tun odpadu ročně, produkuje elektřinu a teplo. Do spalovny, kde pracuje na směně šest lidí, jezdí také dospělí lidé na exkurze včetně odborníků z Ruska, Ukrajiny, Srbska, Rakouska a Německa, kde plánují stavby spaloven. Zájem je veliký.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: