Foto: MMP

Tramvajová trať na Klatovské dostane nové koleje

O prázdninách se uskuteční oprava tramvajové trati na Klatovské ulici v Plzni. Poškozené úseky kolejiště budou opraveny či vyměněny. Pracovat se bude za silničního provozu, průjezd po Klatovské bude omezen. Jedna z největších investic města, kterou zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, vyjde městskou kasu na více než 48 milionů korun včetně DPH.

„Stav kolejí město průběžně monitoruje a v případě zhoršení stavu připravuje opravu nebo rekonstrukci. Opravy kolejí tak měly na Klatovské začít již loni, ale nabídková cena z výběrového řízení byla příliš vysoká, tak jsme opravu odložili. Stavíme až letos, ale za výhodnějších cenových podmínek,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Omezení na Klatovské

Oprava zahrne několik úseků: od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí. Bude se opravovat jen svršek tratě při ponechání podkladní betonové desky. Oprava se provádí buď výměnou tzv. BKV panelů s kolejnicemi, nebo bude instalován nový svršek trati se stojinovými kolejnicemi a asfaltovým povrchem. Nejkomplikovanější budou opravy přejezdů, na nichž koleje nejvíce trpí. „Oprava v místech přejezdu kolejí trvá tři týdny a z technologických důvodů ji nelze urychlit. My máme na opravovaném úseku přejezdy Klatovské celkem tři. Nemůžeme ale uzavřít všechny najednou,“ vysvětlil vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku Jan Hakl. Součástí oprav bude také výměna světelné signalizace.

Tramvajová trať Klatovská
Foto: MMP

Klatovská nebude uzavřena, během stavebních prací na kolejišti ale ve směru na Bory budou rozšířeny úseky, kde zůstane pro vozidla pouze jeden jízdní pruh z důvodu zajištění prostoru pro stavební činnost. Další omezení vyvolají opravy přejezdů. Při nich bude možné odbočovat jen doprava.

Náhradní autobusová doprava

Místo tramvají budou jezdit autobusy náhradní dopravy. Zastavovat budou ve většině trasy na provizorních zastávkách u chodníku, zastávkách nočních autobusových linek, tramvajových zastávkách „Dvořákova“ směr Bory a „Borský park“ obousměrně. Přestup z tramvaje do autobusů náhradní dopravy bude v „Sadech Pětatřicátníků“. Omezení se dotknou i trolejbusů, jejichž tratě křižují Klatovskou. Jako první se bude opravovat přejezd Klatovské „U Práce“, od 1. do 22. července. Změní se tak vedení trolejbusových linek číslo 11, 12, 15, 16 a 17 a noční linky N7, kdy jejich trasy povedou obousměrně odklonem ulicí U Trati. Dále linka číslo 10 bude po otočení přes Anglické nábřeží ukončena v centru města v zastávce „Pařížská“.

Od začátku prázdnin dojde v souvislosti s výlukovou činností k úpravě provozu autobusových linek 27 a 34 v centru města po dobu prázdnin. Noční autobusové linky zachovají obsluhu všech zastávek na pravidelných trasách. Autobusových linek 28, 41, 56 se dotkne jak krátkodobá uzavírka přejezdu Smetanovy sady – Husova ve dnech 2. až 5. července, tak i následná dlouhodobá uzavírka od 23. července do konce prázdnin. Na konci prázdnin od 13. srpna do 31. srpna pak s uzavírkou přejezdu Dobrovského – Bolzanova budou dotčené linky MHD č. 16, 22 odkloněny přes Chodské náměstí a křižovatku Belánka.

Mapka

Další uzavírky v Plzni

Dlouhodobě město Plzeň koordinuje větší dopravní stavby s ostatními investory působícími na jeho území tak, aby dopady na dopravní systém byly co nejmenší při možném provádění oprav a rekonstrukcí. Realizace některých staveb nebo jejich částí se tak posouvá v čase tak, aby vznikalo co nejméně dopravních komplikací. Proto byla například oprava plynového potrubí na Klatovské v úseku mezi Bolzanovou a Dobrovského ulicí, kterou plynárna plánovala začít již v červnu, odložena na září a říjen. Plynárna opravy plynového potrubí rozdělila do několika etap, první z nich by měla být zahájena 4. července. Díky koordinaci, nazývanému SuperDIO, jsou letos také prováděny současně opravy povrchu ulice Edvarda Beneše a stavba nové okružní křižovatky u Tyršova mostu.

Do konce letních prázdnin je ale také pro silniční dopravu uzavřena část Koterovské ulice na Slovanech.

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: