Foto: ZČU

Týden vědy a techniky se bude konat také na Západočeské univerzitě

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se letos opět připojuje k Týdnu vědy a techniky, který už po devatenácté pořádá Akademie věd ČR, letos s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“. Na součástech ZČU se od úterý 12. do pátku 15. listopadu uskuteční exkurze, workshopy a přednášky. Školy i veřejnost zve k návštěvě výzkumné centrum NTC, Fakulta pedagogická a Fakulta aplikovaných věd, která zpřístupní i laboratoře evropského centra excelence NTIS. Vstupné na všechny akce je zdarma.

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Teslova 5b, zve v úterý 12. listopadu od 10 hodin na exkurzi Počítačové modelování pro bezpečnost v dopravě. Návštěvníci při ní uvidí počítačové simulace dopravních nehod. A protože důležitým úkolem při vývoji výpočtových modelů lidského těla je porovnání jejich mechanické odezvy s reálným tělem, bude součástí exkurze i ukázka toho, jak fungují takzvané tenzometrické desky, které umožňují měření reakčních sil při chůzi, běhu apod. Exkurze je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a veřejnost.

Na Fakultě pedagogické, Klatovská 51, proběhne workshop Robotické hračky – PRIMa způsob, jak rozvinout imyšlení. Konat se bude v úterý 12., ve čtvrtek 14. a v pátek 15. listopadu, vždy od 11 hodin. Ukáže, že roboty lze využívat nejen v hodinách informatiky, ale i třeba ve fyzice, matematice, češtině nebo pracovních činnostech a že mohou fungovat buď jako výukový prvek, nebo jako motivace k procvičení nebo prohloubení učiva. Připraveni budou Beeboti, Ozoboti, mBoti a Lego Mindstorms roboti. Workshop je vhodný pro mateřské školy, žáky ZŠ, SŠ a veřejnost.

Drátěné véčko upozorňuje na program Cesta svobody 

V budově Fakulty pedagogické na Chodském náměstí 1 se ve čtvrtek 14. listopadu uskuteční workshop Virtuální realita ve výuce zeměpisu. Proběhne ve dvou časech – od 9 a od 9:45 hodin. Představí jednoduchou aplikaci virtuální reality ve výuce zeměpisu na ZŠ a SŠ. Formou virtuální exkurze se účastníci podívají na vybrané geografické fenomény na Zemi. Workshop je určen učitelům a žákům ZŠ a SŠ.

Motivační výuka zeměpisu v souvislostech: Pozor, slon! – to je název přednášky, která je na čtvrtek 14. listopadu od 13 hodin připravena na Fakultě pedagogické na Chodském náměstí 1 a představí obecné geografické zákonitosti na příkladu geovědních zajímavostí Jihoafrické republiky. Přednáška je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a veřejnost.

Letos s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“. Foto: ZČU

Ve čtvrtek 14. listopadu se bude od 10 do 17 hodin na Fakultě pedagogické na Chodském náměstí 1 konat workshop Foto a video v optickém mikroskopu. Účastníci se dozví, jak vytvořit statický i pohyblivý záznam mikroskopických objektů tradičními i netradičními mikroskopickými technikami. Workshop je vhodný pro středoškoláky.

Prohlídka laboratoří Fakulty aplikovaných věd a výzkumného centra NTIS, Technická 14, je na programu ve čtvrtek 14. listopadu od 16:30 do 18:00 hodin. Návštěvníci exkurze budou mít možnost nahlédnout do zákulisí výukové a výzkumné činnosti, zúčastní se prohlídky vybraných technických laboratoří, ve kterých se používají nejnovější měřicí a experimentální přístroje a seznámí se s unikátními metodami a technologiemi. Uvidí také ukázky z oblasti robotiky, nových materiálů, geomatiky, biomechaniky a využití pokročilých informačních technologií. Exkurze je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a veřejnost.

Workshop očítačem řízené stroje – rychlá cesta od nápadu k výrobku se bude konat ve čtvrtek 14. listopadu od 17 hodin na Fakultě pedagogické, v budově na Chodském náměstí 1. Účastníci se dozví o problematice 3D tisku technologií FDM, naučí se efektivně vytvářet 3D modely už s minimem uživatelských zkušeností, nahlédnou do procesu práce s CO2 laserem a uvidí i proces návrhu jednoduchého výrobku. Workshop je doporučen pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: