Foto: MMP

U Šídlovského rybníka probíhá oprava přelivu

Město Plzeň provádí rekonstrukci bezpečnostního přelivu Šídlovského rybníka, jenž je součástí rekreační soustavy Boleveckých rybníků. Opravu je nutné provést kvůli průsakům vody dosavadním vodním dílem, jež slouží jako ochrana proti přelití hráze rybníka. Stavba, kvůli níž bylo nutné upustit z přírodní nádrže značné množství vody, bude dokončena v září. Poté bude rybník postupně napuštěn. Doba doplnění hladiny na normální stav bude záviset na vydatnosti srážek.

„Bezpečnostní přeliv umožňuje odtok přebytečné vody přes hráz při povodních. Přeliv v Šídlovském rybníku však kvůli průsakům vody neplnil zcela bezchybně svou funkci, a proto jej bylo nutné opravit. Omlouváme se rekreantům za snížený stav vody v rybníce, ale realizace stavebních prací v zimním období by byla velmi komplikovaná. Předpokládáme, že příští letní sezona zde bude již bez problémů,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Bolevecká náves v Plzni je vesnickou oázou uprostřed sídliště

„Podle projektové dokumentace bude zabráněno průsakům vody zejména vybudováním nové těsnící železobetonové stěny přelivu, jílovocementovou injektáží podloží a předlážděním dna přelivu. Ostatní parametry vodního díla zůstanou zachovány,“ vysvětlil Miloš Rusňák ze Správy veřejného statku, jež má stavbu na starosti.

Hladina vody v Šídlovském rybníce byla kvůli opravě přelivu snížena o zhruba 1,2 metru. Správci místo původně zamýšleného úplného vypuštění rybníka zvolili upuštění jen nejnutnějšího objemu vody. Tato voda naplnila malý rybník Nováček po jarním výlovu a doplnila Třemošenský rybník.

Celkové náklady na rekonstrukci činí 1,669 milionu korun. Zadavatelem zakázky je město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně, zhotovitelem firma inkasta, s.r.o.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: