Foto: Nadace 700 let města Plzně

Udělování „Ceny Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti“

Správní rada Nadace 700 let města Plzně již po čtrnácté udělí „Cenu Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti“ – Plzeňský Orfeus. Je určena jednotlivcům od 15ti let (věku 15ti let je nutno dosáhnout k 31. prosinci roku, za který je cena udělována) – studentům, kteří studují v Plzni a mimořádným způsobem se zasloužili o reprezentaci města Plzně v oblasti klasické hudby v daném roce. Kandidáty navrhují výhradně jednotlivé školy prostřednictvím svých zástupců. Fyzické osoby nemohou návrhy podávat.

Cenu – finanční hotovost ve výši 15.000,- Kč může získat jeden nebo více kandidátů (nejvýše však tři – v tomto případě je částka rozdělena). O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená ze znalců v oblasti hudby a kultury a představitelů Nadace 700 let města Plzně a následně toto rozhodnutí schválí správní rada nadace. Cena bude předána na plese nadace 9. února 2018 v Měšťanské besedě. Její součástí je i skleněná plastika a pamětní list. Posledních několik let dává také Plzeňská filharmonie laureátům možnost vystoupit na společném koncertě. Plzeňský Orfeus se stal velmi prestižní záležitostí a je ceněn i odbornou veřejností.

Po sedmé bude udělen Plzeňský Orfeus junior studentům do patnácti let. Podmínky pro ocenění jsou stejné jako u Plzeňského Orfea, v této kategorii však není cena spojena s finančním ohodnocením. Laureát obdrží na plese nadace skleněnou plastiku a pamětní list.

Za rok 2016 se jako jediným laureátem ceny Plzeňský Orfeus stal houslista Kryštof Kohout. Orfeus junior byl udělen klavíristce Janě Škarbanové, akordeonistce Daniele Holé a klavíristovi Janu Dolejšovi. Všichni ocenění v kategorii Orfeus junior jsou studenty ZUŠ B. Smetany.

Formuláře pro navržení vhodných kandidátů je možné vyzvednout v kanceláři Nadace 700 let města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň od 1. prosince 2017 nebo si je stáhnout z webových stránek nadace: www.nadace700.cz. Na těchto stránkách jsou také fotografie z předávání cen z minulých ročníků a výčet laureátů. Návrhy se odevzdávají do 10. ledna 2018.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: