Foto: MMP

Usnadnit výuku dětí cizinců na plzeňských školách by měl hlasový překladač

Město Plzeň nakoupilo speciální pomůcku do 13 základních a mateřských škol, která usnadní výuku dětí cizích národností i kontakt s jejich rodiči. Díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II lze na nákup takzvaných hlasových překladačů použít evropské dotace. V loňském roce navštěvovalo plzeňské základní školy 968 cizinců, což činí 6,5 % z celkového počtu žáků. 

„Využití překladače je široké, nejen co se týče samotné výuky žáků. Může být důležitým pomocníkem i pro komunikaci s rodiči, protože ne vždy je možné mít na schůzce tlumočníka,“ konstatovala radní pro oblast školství Lucie Kantorová. 

Jak potvrzuje zkušenost z jedné z plzeňských škol, překladač se ukazuje jako velmi užitečný při zadávání úkolů, kdy děti potřebují pochopit přesné instrukce, ale podstatnou roli může hrát také v rámci integračního procesu ve třídě. Při odstranění jazykové bariéry si nový žák nebo žačka nepřipadá tolik izolovaný. Klíčový je hlavně v případě cizinců pocházejících z neslovanských zemí, kdy cizí jazyk včetně jeho zvukové stránky není češtině vůbec podobný a význam se nedá odvodit.

„Osvědčil se nám především při komunikaci s vietnamskými žáky a jejich rodiči. Je to rychlá pomoc pro organizační záležitosti, vyřizování věcí a zapojení nového žáka do kolektivu. Dobře funguje i pro trénink výslovnosti v češtině, nebo k motivaci cizinců – začátečníků, kdy jim pochvalu řeknu v jejich jazyce,“ popsala Lucie Sichingerová z Masarykovy ZŠ. „Nicméně je třeba dbát na to, aby se jednalo o krátké jednoduché věty, aby překlad byl kvalitní a neztrácel se význam,“ doplnila Lucie Sichingerová.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň byl zahájen 1. září 2018, potrvá do 31. července 2021 a zahrnuje kromě statutárního města Plzeň dalších 17 obcí Plzeňského kraje. Celkem je zapojeno 106 škol (MŠ, ZŠ i ZUŠ). Hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání především podporou spolupráce aktérů ve vzdělávání a předávání zkušeností. Finance na tuto činnost putují z Evropských strukturálních fondů, konkrétně z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz


Tipy z kalendáře akcí:

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru