Foto: Zelený poklad

V grantové výzvě Ani kapka nazmar byly podpořeny další projekty, které budou hospodařit s dešťovou vodou

Nadační fond Zelený poklad podpořil v podzimních grantových výzvách celkem 10 projektů v celkové výši 1 233 680 Kč. Z toho v nejnovější grantové výzvě Ani kapka nazmar, která podporuje hospodaření s dešťovými vodami, byly podpořeny 4 projekty ve výši 727 154 Kč. Dalších 6 projektů ve výši 506 528 Kč bylo podpořeno v tradičním Základním grantovém programu a v programu Nás učí příroda. 

Do podzimní grantové výzvy Ani kapka nazmar se zapojily především školky, a to 23. MŠ ze Slovan, 57. MŠ z Doubravky, 90. MŠ z Lochotína a Soukromá mateřská škola z Božkova. Všechny se budou zabývat hospodařením s dešťovou vodou na pozemku školky. A jak vypadají konkrétní projekty? 

U vchodu do 23. mateřské školy vznikne dešťová zahrada, bude se jednat již o druhou dešťovou zahrádku, kterou podpořil Nadační fond Zelený poklad u mateřské školy v Plzni.  Co to vlastně je ta dešťová zahrada? „Jedná se o terénní prohlubeň, kam stéká a je zadržována voda z okolí. V prohlubni musí být vysázené místně vhodné vlhkomilné rostliny, jejichž kořenový systém pomáhá zadržovat vodu a navíc i dešťovou vodu filtruje. Zadržení a následný výpar dešťové vody přispívá ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení mikroklimatu a také ke snížení rizika povodní. Dešťové zahrady u nás moc známé nejsou, ale ve světě jsou stále populárnější. U 23. MŠ vysadí ještě navíc ovocný sad a dotaci získala mateřská škola v požadované výši 200 000 Kč,“ vysvětluje hydrobiolog a člen správní rady NF Zelený poklad RNDr. Jindřich Duras PhD.

V 57. MŠ začnou chytat dešťovou vodu do sudů a podzemní nádrže. Ten samý záměr mají v Soukromé mateřské škole v Božkově. Zde navíc plánují, že voda bude kontrolovaně upouštěna do kaskádovitě spádovaných vzdělávacích prvků a následně se bude hromadit v jezírku, kde bude její poměrná část využita k zalévání zahrady. V současné době jsou obě zahrady zalévány vodou z vodovodního řadu, což se díky podpořeným projektům změní. 

V 90. MŠ plánují na jedné části školkového pavilónu vybudovat extenzívní zelenou střechu. Správní rada podpořila 1.etapu vybudování zelené střechy ve výši 188 000 Kč. 

Jsme velmi rádi, že o grantovou uzávěrku Ani kapka nazmar je zájem a doufáme, že k propagaci uzávěrky mezi další zájemce z řad plzeňských škol a školek, ale i potenciálních dárců přispěje i venkovní výstava, která je do konce roku k vidění před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje,“ říká k tomu předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad Ing. Lucie Davídková.  

Na výstavě jsou představeny jednotlivé možnosti, jak mohou školy a školky hospodařit s dešťovými vodami, výstava vznikla totiž díky adopční kampani, na kterou přispělo celkem 15 firem a institucí včetně zřizovatele Nadačního fondu Zelený poklad Statutárního města Plzně. Další uzávěrka grantového programu Ani kapka nazmar je plánována na duben 2019.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: