Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

V Plzni do škol nastoupilo kolem 1600 prvňáčků, o něco méně než loni

Kolem 1600 dětí dnes v Plzni nastoupilo do prvních tříd, což je nepatrně méně než v loňském roce. Celkem se prvňáčkům ve 26 městem zřizovaných školách otevřelo 72 tříd. Na mnohé čekaly nové učebny, zrekonstruované zázemí, nejmodernější pomůcky, město do úprav objektů i pořízení tabletů, tabulí, nových počítačových sítí investovalo desítky milionů korun. Na 28. základní školu, kam chodil jako kluk, se první školní den přijel podívat primátor města Plzně Martin Zrzavecký, jeho náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková zavítala na 4. základní školu.

Chtěl bych vám popřát, ať se vám tu líbí, ať vám škola jde, ať vás baví, abyste měli co možná nejméně průšvihů. Vašim pedagogům přeji, ať se jim daří vychovat novou společnost, hodnotnou společnost, protože ji budeme potřebovat,“ řekl dnes prvňáčkům, jejich rodičům a učitelům na 28. základní škole primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Zavzpomínal i, jak sám na 28. základní školu chodil, stejně tak i jeho dvě děti. Prvňáčkům za město Plzeň rozdal drobné dárky.

Podle náměstkyně Evy Herinková do plzeňských škol z mateřinek stále přicházejí silnější ročníky, nicméně počet prvňáčků již od školního roku 2014/2015 nepatrně klesá. „Pro letošní školní rok 2018/2019 bylo zapsáno do prvních tříd 1627 dětí, předpokládáme však, že skutečně jich nastoupí o něco méně. Nicméně celkový počet žáků v základních školách stále meziročně roste, protože příchozí počet žáků zejména do prvních tříd je vyšší než odchod žáků devátých tříd,“ vysvětlila Eva Herinková.

Školy proto na maximum využívají volné prostory a své objekty. „Na školách se budují i nové třídy, a to kromě běžných oprav, rekonstrukcí a modernizací. Přestavbou jiných prostor školy vznikly letos tři kmenové učebny. Ve 12 školách byla provedena kompletní rekonstrukce počítačových sítí, dále byly vybaveny nově odborné učebny IT u 16 základních škol, odborné učebny jazyků u čtyř základních škol,  odborné učebny pracovních činností u 11 základních škol, odborné učebny přírodních věd u 17 základních škol,“ přiblížila Dagmar Škubalová, vedoucí magistrátního odboru školství. S vybavením souvisela i bezbariérová opatření  u celkem 11 základních škol. 17 základních škol bylo vybaveno LCD panely místo interaktivních tabulí a tablety pro výuku.

Ne všem dětem ale dneškem skončily prázdniny. Například z důvodu budování půdní vestavby na 17. základní školy a mateřské školy v Plzni v Malické ulici začínají tamní školáci až 6. září. Do konce měsíce pak budou v objektu školy vybudovány tři nové odborné učebny včetně zázemí a vybavení. Na akci získalo město dotaci z ITI neboli Integrovaných územních investic z výzev Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání včetně bezbariérových opatření.

Kromě nedostatku prostor se školy letos potýkaly také se sháněním učitelů pro první stupeň, což souvisí s vysokým počtem žáků na prvním stupni od školního roku 2014/15 a dále. „Vždy se však podařilo potřebné učitele zajistit. Dalším problémem je i shánění asistentů pedagoga, především těch pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistenti potřebují středoškolské vzdělání s maturitou a studium pro asistenty pedagoga, důvodem jejich nedostatku je i finanční ohodnocení této práce,“ doplnila Dagmar Škubalová.

Počty žáků v 1. ročnících ve školním roce (skutečně nastoupily 1. 9. příslušného školního roku):

 • 2011/12 – 1 519 žáků – 71 tříd
 • 2012/13 – 1 649 žáků – 75 tříd
 • 2013/14 – 1 671 žáků – 73 tříd
 • 2014/15 – 1 843 žáků – 80 tříd
 • 2015/16 – 1 848 žáků – 80 tříd
 • 2016/17 – 1 818 žáků – 78 tříd
 • 2017/18 – 1 627 žáků – 78 tříd

Celkový počet dětí na školách v Plzni (stav vždy k 30. 9.):

 • 2011 – 11243
 • 2012 – 11722
 • 2013 – 12165
 • 2014 – 12843
 • 2015 – 13392
 • 2016 – 13740
 • 2017 – 14038

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: