Pláž Ostende. Foto: Plzenoviny.cz

Voda v rybnících bolevecké soustavy splňuje nároky na koupání, je jí však méně

Mezi 23 až 25 stupni Celsia se aktuálně pohybuje teplota vody v soustavě boleveckých rybníků v Plzni. Její kvalita je velmi dobrá, bohatě splňuje nároky kladené na vodu ke koupání, lidé se nemusejí obávat sinic. Starost vodohospodářům nicméně dělá množství vody, ani srážky v poslední době hladinu v rybnících nezvýšily. Dá se tak předpokládat, že hladina bude i nadále klesat. Město Plzeň proto hledá řešení a prověřuje několik variant, jak daný stav zvrátit. 

„Zalesněné povodí pohltilo všechnu dešťovou vodu z uplynulých dní a tak to má být, tak se povodí v dobrém stavu správně chová, tedy má výbornou retenci vody. Co se týká zastavěné části povodí, konkrétně lokality Bolevec, Lochotín a Košutka, to bohužel prakticky žádnou vodu nezadrží a většinu srážek svede do kanalizace a odtud na čistírnu odpadních vod,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Tím, jak zvýšit hladinu vody v oblíbené rekreační oblasti, se proto nyní v rámci své gesce intenzivně zabývá. Kromě zvažovaného využití vody z řeky či rezervoáru spodní vody u čističky je dlouhodobým řešením právě využívání dešťových vod a jejich zavedení zpět do rybníků. 

Podle Richarda Havelky ze Správy veřejného statku města Plzně, jež má soustavu na starost, je aktuálně kvalita vody v rybnících velmi dobrá. Její teplota závisí na tom, jak chladná byla noc a zda trochu zapršelo, přičemž se nyní pohybuje mezi 23 až 25 stupni Celsia.  

Velký bolevecký rybník

Hladina je sice zaklesnutá 73 centimetrů, ale podmínky pro rekreaci jsou stále dobré. Průhlednost vody přesahuje tři metry, pokud se místně nezkalí při koupání. Voda je chemicky velmi dobré kvality, což platí i pro bakteriologickou stránku. Snížená hladina vody ale znamená rychlejší růst vodních rostlin, protože mají ode dna blíž ke hladině. Vodní rostliny sice udržují stabilně dobrou kvalitu vody, ale vadí při rekreačním využívání rybníka. Proto je trvale v provozu vyžínací loď Bolek, aby vegetaci sklízela. Ta má ztíženou práci i tím, že kvůli nedostatku vody může vykládat natěženou biomasu rostlin pouze na jednom jediném místě. Návštěvníci rybníka by tedy měli počítat s tím, že se mohou dostat do kontaktu s vodní vegetací, zejména s jejími úlomky, které se uvolňují při práci vyžínací lodi. Rostliny přítomné v rybníce ale ani při kontaktu s kůží nepředstavují žádné riziko. Prognóza: setrvale dobré podmínky ke koupání, přestože hladina vody bude dále klesat.

bolevecký rybník
Velký Bolevecký rybník. Foto: Plzenoviny.cz

Pro venčení a koupání psů nejsou pláže Velkého boleveckého rybníka vhodné a důrazně město doporučuje využívat jiné lokality, například Malý bolevecký rybník (tzv. Chobot), kde je rovněž výborná kvalita vody a psi se mohou koupat i s páníčky.

Třemošenský rybník

Má vodu velmi dobré jakosti s poměrně vysokou průhledností. V těchto dnech se průhlednost vody postupně snižuje, protože se projevuje vliv rybí obsádky, která byla vysazena, aby regulovala růst ponořené vegetace. Návštěvníci se v něm tedy nedostanou do kontaktu s vodními rostlinami, ale musí počítat s postupným snižováním průhlednosti vody vlivem růstu planktonních řas. Správci očekávají vodu vhodnou ke koupání po celé léto.

Senecký rybník

Situace je v něm stále stejná, chybí zhruba 1,3 metru vody a žádná nepřibývá. Koupat se v rybníce dá, voda je ke koupání vhodná. Aktuálně zde mohou návštěvníci pozorovat zvláštní odstín zelené barvy. Ten je způsoben mikroskopickými planktonními řasami. Nejedná se ale o hygienicky rizikové druhy a jejich množství je nízké, hluboko pod hygienickými limity. Prognóza: setrvalý stav.

Senecký rybník
Senecký rybník. Foto: Plzenoviny.cz

Šídlovský rybník

Vody je v něm zatím dostatek, chybí zhruba 30 centimetrů do hrany přelivu. Voda je aktuálně poměrně průhledná (zhruba 1,5 metru) a s vyhovujícím chemickým složením. Rozvoj mikroskopických řas ve vodě je jen mírný a sinice přítomny nejsou. V následujícím období se průhlednost vody sice zřejmě mírně sníží, ale podmínky budou pro koupání stále příznivé.

Kamenný rybník

Kamenný rybník je typický trvale hnědě zabarvenou vodou, což způsobují tzv. huminové látky vyluhované z rašeliny v povodí rybníka. Letos je voda zbarvená málo intenzivně, protože poslední roky jsou suché a rašelina se promývá jen málo. Ke koupání má stále výborné podmínky s aktuální průhledností vody dva metry.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: