Výstavní síň 13. Foto: Plzenoviny.cz

Výstava: Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

První výstava věnovaná řediteli školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni a dvornímu architektovi kancléře Metternicha, pro nějž vybudoval mj. reprezentativní sídlo na zámku Kynžvart. Západočeská galerie v Plzni ji připravila ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR za podpory celé řady zahraničních institucí.

Architekta Pietra Nobile, významnou postavu evropského neoklasicismu, není snadné zařadit. Rodák ze švýcarského italskojazyčného kantonu Ticino, který se prosadil u vídeňského dvora a zakázkami pro kancléře Metternicha, patřil k následovníkům slavné generace architektů Ledouxe a Boullého, jejichž myšlenky začal rozvíjet v letech 1800–1806 na Akademii St. Luca v Římě.

„Název výstavy původně odkazoval k Nobileho reformě školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni v letech 1818–1828. Během přípravy se však podařilo neočekávaně objevit doklady o mnohem širším zázemí Nobileho úvah o kráse a technice. Výstava tak přináší nové doklady o Nobileho snaze propojit „vědu, mechaniku a estetiku“ v praxi, vysvětluje autorka koncepce výstavy Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Nová výstava připomíná revoluční dění podzimu roku 1989 v Plzni

„Výstava, již se podařilo realizovat zejména díky laskavé podpoře italského Ministerstva kultury a Centra muzeí oblasti Friuli Venezia Giulia v Terstu, je rozdělena do tří okruhů: vstupní část Technika a krása ukazuje zdroje Nobileho teoretického přístupu, který mu v praxi umožnila spolupráce s knížetem K. W. L. Metternichem. Její počátek sahá do roku 1820, ale ke skutečnému rozvinutí přispěly teprve projekty pro plaské Metternichovy železárny, budované od roku 1827. Druhý okruh se zabývá budováním Metternichovy rezidence v Čechách – zámkem, parkem a hospodářským dvorem v Kynžvartě, jako důležitým příkladem novodobé palladiánské vily. Třetí část výstavy přináší seznámení s projekty iniciovanými nejvyšším purkrabím Království českého, hrabětem Karlem Chotkem v Praze: Koňskou bránou a Staroměstskou radnicí. Zároveň vysvětluje, jaký význam měla pro tuto i pro pomníkovou Nobileho tvorbu debata otevřená objevením řeckých chrámů v italském Paestu a sicilském Agrigentu,“ pokračuje Taťána Petrasová.

Kvůli rozptýlenosti fondů, které jsou dnes uloženy ve Vídni, Terstu, Bellinzoně, Praze, Krakově, Kynžvartě a na dalších místech, nebylo dosud souhrnně možné tuto významnou autoritu středoevropské architektury v úplnosti představit. Plzeňská výstava je od roku 1954, kdy město Terst uspořádalo ke stému výročí úmrtí svému rodákovi první monografickou výstavu, teprve čtvrtou příležitostí vidět originály kreseb. Plzeň se tak řadí po Terstu, Paříži, Salernu a Římu k místům, kde Nobileho odkaz rezonuje.

V Plzni byla odstraněna pěticípá hvězda ze střechy bývalého výboru KSČ

Autorkou koncepce výstavy je Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, kurátorem výstavy za ZČG je Petr Jindra. Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR.

Vzhledem k rozprostření aktivity Pietra Nobileho v rozsáhlém středoevropském prostoru by realizace výstavy nebyla možná bez spolupráce s řadou nejen českých, ale i rakouských, švýcarských, italských a polských institucí. Součástí expozice je mimo jiné sedm děl zapůjčených z vídeňské Albertiny a téměř padesát exponátů z Polo museale del Friuli Venezia GiuliavTerstu.

K výstavě vychází stejnojmenná publikace, jejímiž autory jsou Taťána Petrasová, Rossella Fabiani a Luca Caburlotto. Knihu vydala Západočeská galerie a Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR.

nobile
Pietro Nobile, Pohled na venkovské sídlo hraběte Sandora v Bajně pro publikaci Reminiscenza di una rapida corsa a Bajna commitato di Gran, asi 1836, Polo museale del Friuli Venezia Giulia, Trieste

Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, Pražská 13
20. 11. 2019 – 9. 2. 2020

Doprovodný program:

9. 1. a 30. 1. 2020 vždy v 17 h Komentované prohlídky s autorkou Taťánou Petrasovou
11. 1. 2020 v 14–17 h Tvůrčí dílna pro děti od 6 do 15 let k aktuálním výstavám


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: