Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Young Caritas v Diecézní charitě Plzeň

Young Caritas je celoevropský projekt, který má spojovat děti a mládež se zájmem o pomoc druhým. Aktivity mladých dobrovolníků v rámci Young Caritas zahrnují pomoc v charitativních zdravotních i sociálních zařízeních, pořádání akcí pro školy, farnosti i veřejnost. A v neposlední řadě vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě.

„Tento bod nás oslovil nejvíce, a proto bychom se rádi ubírali směrem pomoci v našem nejbližším okolí, v místě kde žijeme, a seznámili mládež s organizacemi, které Charita dlouhodobě provozuje. Společně budeme hledat možné cíle pomoci či dělání prosté radosti tam, kde je to potřeba. Lidem, kteří to potřebují. Myslím, že v dnešní době má obrovský smysl práce s mládeží a seniory. Je důležité najít společnou cestu, na které se budou obě tyto generace společně doprovázet a navzájem se od sebe učit,“ říká Pavlína Rabasová, která projekt v Diecézní charitě Plzeň povede.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v Diecézi plzeňské je nejvyšší za 20 let

Young Caritas také pořádá celoevropské setkání, v loňském roce se ho za DCHP zúčastnila Kamila Kasparová. Dle jejich slov bylo loňské setkání v italském Caorle na téma Populismus velmi emotivní. Mnoho mladých lidí z různých zemí Evropy má na toto téma zcela rozdílné názory. „Setkání nám dalo mnoho informací a podnětů k zamyšlení k dané problematice. Sama jsem se dozvěděla mnoho nového,“ říká Kamila.

„Naše vize projektu Young Caritas v Diecézní charitě Plzeň je práce v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Práce s dětmi na projektech pomoci či podpory organizací jako jsou domovy pro seniory, zařízení pro matky s dětmi a další charitní organizace, na které se například koledovalo během Tříkrálové sbírky. Projekt se také věnuje tandemovému vzdělávání, společnému plánování projektových dnů pro děti a mládež v klubovně,“ doplňuje Pavlína. V projektu jde o hledání společných zájmů a prohlubování vztahů nejen mezi vrstevníky, ale mezi všemi generacemi.

Důležité gró projektu Young Caritas je pozitivní ovlivňování svého okolí, šíření radosti, dobra a pomoci. „To je myslím v dnešní době velmi potřebné. Předávat mladé generaci systém hodnot, který se stane trvalou součástí jejich vlastní identity, který pak mohou dále šířit ve svém blízkém okolí,“ dodává Pavlína.

Univerzitní knihovna pořádá tradiční sbírku knih, tentokrát pro vězně. Zapojit se může každý

A co je třeba udělat nejdříve? „V současné době pracujeme na vybudování klubovny, která bude sloužit k přípravě projektů dětí a mládeže. Máme připraveno několik tvůrčích aktivit, kterými chceme poté potěšit zařízení, které spravuje Diecézní charita Plzeň. Jedná se o tvorbu drobných dekorací, praktických pomůcek a malých, milých dárků. Věřím, že mladé dobrovolníky tato práce s hlubokým smyslem zaujme,“ těší se na první aktivity koordinátorka projektu.

Tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice zahájila v lednu 2020 Charita Charita Česká republika spolu s Diecézní charitou Plzeň, Diecézní charitou České Budějovice a Diecézní katolickou charitou Hradec Králové za podpory Ministerstva mládeže a tělovýchovy a Evropské unie.


Kontakt pro mladé zájemce:
Pavlína Rabasová
Koordinátor projektu Young Caritas v DCHP
E-mail: [email protected]
Telefon: 731 591 890


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: