Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Začíná celostátní závod mladších skautů

Světlušky a vlčata (skauti a skautky od 8 do 11 let) z Plzeňského kraje se zapojí do celorepublikového klání – Závodu vlčat a světlušek. 21. dubna budou v Plzni na Košutce skautské oddíly soutěžit v základním kole.

Jednou za dva roky závodí světlušky a vlčata ze všech krajů České republiky, aby porovnaly své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín. Děti plní celou řadu úkolů, které se promítají do konečného pořadí. Soutěží mezi sebou ve 4–8 členných skautských družinách. Soutěž probíhá na třech úrovních – základní, krajské a celostátní.

Cílem závodu vlčat a světlušek však není jen změření sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora jejich fungování, spolupráce, setkávání skautek a skautů v regionu i v rámci Česka, obohacení oddílových programů a vedení k praktickému využití skautských dovedností.

Jednotlivá kola závodu jsou téměř vždy provázena zajímavým tématem. Tím letošním je „Z pohádky do pohádky“. Úkolem závodu bude náprava škod, které napáchal zlý černokněžník svojí kletbou. Družiny budou požádány o pomoc s nápravou škod a záchranou magického lesa. Záchrana spočívá v nápravě osmi pohádek, které se v lese nacházejí. 21. dubna tak čeká družiny řada výzev a úkolů, na které se kluci a holky připravovali již v průběhu roku. „Cílem příprav na závod je být co možná nejlépe sehraná parta. Důležité jsou schopnosti a dovednosti každého člena družiny, ale především myšlenka, že společně dokážete všechno,“ popisuje přípravy na závod skautská vedoucí Kateřina Lišková.

V plzeňském základním kole poměří své síly celkem 52 družin, které se skládají z 294 dětí. Jedná se o nejvyšší číslo v celé republice. Z dívčí i chlapecké kategorie postoupí do krajského kola 4 družiny, do celostátního kola pak jen jedna nejúspěšnější, stejně jako ve všech ostatních krajích.

Junák – český skaut je druhou největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa. Více o skautingu na www.skaut.cz.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: