Foto: Západočeská galerie

Západočeská galerie přibližuje to nejlepší ze svých sbírek

Západočeská galerie v Plzni spravuje sbírku čítající kolem 13 000 výtvarných exponátů v časovém rozpětí od středověku po současnost, jejíž hodnota, srovnatelná s aktuálními cenami na trhu s uměním, se pohybuje kolem 1,5 mld. Kč. Ve sbírce je zastoupena řada mimořádně cenných uměleckých děl, přičemž mnohá z nich patří k významným pracím z hlediska vývoje celého českého umění. Panelová výstava To nejlepší ze sbírek Západočeské galerie v Plzni představuje úzký výběr reprodukcí, ve kterém jsou například díla Toyen, Sekala, Šímy, Preislera, Zrzavého a dalších. Samostatný panel je věnovaný i projektu nové budovy galerie. Výstavní panely jsou situovány do prostoru, který je předurčen ke stavbě nové budovy, kde budou moci návštěvníci vidět originály děl v plné kráse ve stálé expozici.

Projekt nové budovy je ve fázi dokončování prováděcí dokumentace stavby a zajišťování finančních zdrojů. Realizace umožní mimo jiné vybudování stálé expozice, kterou tato krajská galerie jako jediná z obdobných institucí v České republice nemá, a nemůže tak plnit jednu ze základních rolí muzea jako veřejné služby. Návrh moderní budovy z dílny ateliéru Kuba & Pilař architekti počítá s plochou 2 200 m2 výstavních prostor pro stálé i krátkodobé expozice. Další neméně důležitou součást sbírkotvorné instituce představuje depozitář, který splňuje předepsané podmínky pro deponování uměleckých předmětů s použitím nejmodernějších klimatizačních a bezpečnostních technologií. Současný depozitář, umístěný ve středověké městské budově, je naprosto nevyhovující. Již několik let je zde vyčerpaná kapacita úložného prostoru a nelze tu konstantně udržet ani požadované klimatické podmínky.

Umělecké předměty ze sbírek Západočeské galerie jsou dlouhodobě uloženy v depozitářích a zapůjčovány na výstavy v ČR i v zahraničí, zatímco plzeňská veřejnost je ochuzena o možnost vidět originály těchto výjimečných děl. Výstava tak alespoň touto formou zpřístupní klíčové artefakty, ukryté před zraky návštěvníků. Díky prvnímu řediteli instituce Oldřichu Kubovi spravuje Západočeská galerie jednu z nejkvalitnějších sbírek českého kubismu v ČR, kterou dodnes nemůže řádně prezentovat.

Vizualizace nové budovy:


To nejlepší ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

8. 10. – 28. 11. 2021
Západočeská galerie v Plzni, pozemek U Zvonu
Kurátor výstavy: Ondřej Kozibratka
Grafická úprava: Bušek + Dienstbier


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: