Foto: ÚMO 1

První plzeňský obvod je opět o něco zelenější

Přírodní klimatizace, snížená hladina hluku, ale i prašnost, i tak funguje městská zeleň, která příznivě působí na lokální mikroklima. První městský obvod se proto zaměřuje nejen na rozšíření počtu zeleně, ale především na její zkvalitnění, jelikož jen zeleň v dobré kondici plní svou funkci. Za loňský rok bylo na území prvního obvodu vysazeno 117 listnatých stromů a 4935 keřových porostů a trvalek. Druhová skladba vysazovaných rostlin je volena na základě specifik konkrétních míst tak, aby stromy a jiné rostliny co nejlépe prospívaly, jelikož životní podmínky v sídlištní zástavbě jsou oproti volné přírodě značně ztížené. Výsadba se stává převážně z lip, okrasných sakur, dubů, javorů, jasanů nebo jírovců. 

„Zeleň, která působí v městském prostředí jako přírodní klimatizace, je nenahraditelná, což vnímáme obzvláště v letních měsících. S postupujícími klimatickými změnami roste potřeba čelit nepřízni počasí, a to nikoliv prostřednictvím radikálních zásahů, ale naopak ruku v ruce s přírodou, proto je třeba nejen vysazovat nové stromy a ostatní zeleň, ale též pro ni vytvářet vhodné podmínky tak, aby svou funkci plnila v nejvyšší možné míře,“ uvedla starostka obvodu Helena Řežábová a dodala, že proto je zeleň průběžně revitalizována tak, aby se podmínky co nejvíce přiblížily ideálu přírody.

Vyjma zcela nové výsadby, probíhají též takzvané dosadby, kdy se za uhynulé stromy provádí výsadba složená z původních kultivarů. Samotnému kácení dřevin vykazujících špatnou vitalitu vždy předchází odborné posouzení stavu stromu, které určí důvody pro pokácení stromu. Samozřejmostí je i náhradní výsadba, v tomto případě se jedná o výsadbu po pokácených stromech pokácených právě z důvodu snížené vitality nebo v rámci stavební činnosti například v z důvodu rekonstrukce sítí a zachování ochranných pásem. 

Vhodný prostor pro zeleň, převážně pak pro stromy, se v městské zástavbě hledá obtížněji, jelikož je značně omezen především hustotou inženýrských sítí tvořených vodovody, plynovody či rozvodům elektřiny, dále pak parkovišti a komunikacemi. Vhodná alokace stromu je stěžejní též pro plnění funkce, kterou od zeleně očekáváme, jelikož jen strom s dostatečným prostorem pro svůj kořenový systém může plně prospívat. Nemalá část dřevin, které se nachází na území prvního obvodu, převážně pak v oblastech sídlištní zástavby, se nachází v místech, kde to normy neumožňují například nad již zmíněnými inženýrskými sítěmi, díky čemuž nemají dostatečný prostor pro vlastní kořenový systém. Tyto dřeviny jsou v případě provádění rekonstrukcí sítí nahrazovány vhodně umístěnými kusy.

V roce 2019 vysadil městský obvod Plzeň 1 celkem 74 ks stromů, 346 ks keřů a 226 trvalek, přičemž v aktuálním roce plánuje vysadit opět další desítky převážně listnatých stromů, které se lépe hodí právě do městské zástavby.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: