Foto: MO 3

Děti z mateřinky v Resslově ulici si hrají v nové zahradě

Na konci září byla slavnostně uvedena do provozu nová zahrada ve 32. MŠ v Resslově ulici, jejíž rekonstrukce proběhla během letních prázdnin. Akci investoval v hodnotě více než 700 tisíc korun Městský obvod Plzeň 3 za podpory Nadačního fondu Zelený poklad, který zpracování projektové dokumentace a samotnou realizaci podpořil ve výši celkem 323 tisíc Kč. Slavnostního zahájení se zúčastnil i starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka, I. místostarosta Petr Baloun a náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí města Plzně Michal Vozobule.

Už v roce 2017 přemýšlel učitelský sbor 32. MŠ společně se zahradní projektantkou Magdalenou Smetanovou nad vhodnou změnou stávající plochy, aby vyhovovala dětem k hraní.

„Bývalá zahrada už dětem nevyhovovala. Byly zde neestetické a zdravotně závadné černé pryžové kostky a několik málo herních prvků, téměř žádná zeleň, žádné stromy, jen úzký trávník při okrajích zahrady a několik keřů.  Nyní je střed zahrady pěkně zelený, máme zde kromě jiného štěrkový trávník, po kterém mohou děti i běhat. Plocha pískoviště se nám zvětšila a nová pergola bude pískoviště pro děti stínit v letních měsících. Všem je nutno poděkovat za krásnou zahrádku, především našemu zřizovateli Městskému obvodu Plzeň 3, Nadačnímu fondu Zelený poklad a dalším, kteří se na rekonstrukci podíleli.  Děti na ní budou rády, šťastné a budou na ní mít podnětné prostředí k různým činnostem. Rodiče dětí také vidí, že se budova pro děti k jejich prospěchu stále rekonstruuje“, informuje Helena Sládková, ředitelka 32. MŠ.

hřiště
Nová zahrada je vybavena moderními herními prvky. Foto: MO 3

„Podařilo se nám úspěšně dokončit další investiční akci v rámci rekonstrukcí mateřských škol v našem obvodě. Novou úpravou prostoru a doplněním vhodné zeleně místo starého a nevhodného tartanu vzniklo výrazně lepší mikroklima zahrady. Vznikly zde nové herní koutky a na vytvořeném kopci mohou děti v zimě například sáňkovat“, přibližuje Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3. „Zajímavostí a také novinkou je, že zde byla vybudována unikátní podzemní nádrž na zachycování dešťové vody, kterou pak bude zeleň v zahradě zalévána,“ doplnil.

Nevhodný tartanový povrch byl nahrazen zpevněnou plochou a únosným štěrkovým trávníkem odolávající vysoké zátěži a se schopností zachytávat dešťovou vodu. Písková plocha se rozšířila a doplnila dřevěným rámem ve tvaru půlkruhu, uloženém ve štěrkovém loži. Přihrádky rámu jsou vyplněny různým organickým materiálem, např. šiškami, kůrou, klacíky, odřezky dřeva, atd.

hřiště
Slavností uvedení do provozu bylo zábavné. Foto: MO 3

„Stávající kvalitní zeleň jsme nechali doplnit novými stromy a keři. Na zahradě vznikly vyvýšené záhony, kde budou děti moci pěstovat rostlinky. Do zahrady byly instalovány bezpečné herní prvky, a to skluzavka s dřevěnými schody z hranolů, tunel a stupně z akátové kulatiny. Povrch je tvořen kačírkem a je oddělen od travnaté plochy terénní modelací. Pevně doufám, že nová zahrada se dětem líbí a budou na ní rády chodit“ uvedl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. 

Děti se na zahradě dočkají ještě dalších novinek. V listopadu 2019 budou vysazeny na zahradní plochu ještě 3 stromy, aby stínily v horkých měsících. V příštím roce přibyde na štěrkovém trávníku z kulatin nový domek pro děti se stolečkem a sezením, dále dřevěná treláž k popelnicím s popínavými rostlinami, dřevěná bedna na hračky a chodník z různých kamenů, kamínků, aby děti poznávaly i rozeznávaly přírodní materiál.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: