Foto: Západočeská galerie

Západočeská galerie přenese návštěvníky do epochy salonního umění

Výstavní síň Masné krámy se na několik měsíců proměnila v salon umění z konce 19. století. Výstava Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914 patří k nejrozsáhlejším prezentacím českého i zahraničního umění v Západočeské galerii v Plzni. Náročná instalace podle vzoru pařížských Salonů dává návštěvníkům možnost vidět díla významných autorů v širším kulturním kontextu. Autoři výstavy Roman Musil a Aleš Filip se tímto tématem zabývají již mnoho let a z jejich badatelského výzkumu vzešla také stejnojmenná publikace, která získala ocenění v soutěži Gloria musaealis jako Muzejní publikace roku 2021. Výstava obsahuje přes 140 děl, přičemž nejvíce zastoupená jsou malířská díla, ale je zde k vidění i několik soch, kreseb a grafik. Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury Martin Baxa a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Výstava v Masných krámech potrvá do 5. března 2023.

Salonní umění patří doposud k málo známým a nedostatečně zkoumaným tématům českého výtvarného umění. Výstava Epocha salonů představuje české salonní umění v jeho evropském rozměru, jak to mezi léty 1870–1914 bývalo běžnou praxí na tehdejších salonech, se snahou prezentovat i díla největších hvězd evropského salonního umění. Ze zahraničních výtvarníků jsou zastoupeni např. Jean-Léon Gérôme, Hans Makart, Jan Alojzy Matejko, Giovanni Segantini, Walter Crane a další.

Za Hanzelkou, Zikmundem a Vaňourkem do DEPO2015

Architektonického řešení výstavy se ujal Jaroslav Bárta, který připravil barevně jednotné prostředí, jež dává vyniknout dílům a zároveň evokuje salon. Část expozice je koncipována jako měšťanský pokoj pro uvítání hostů, který se označoval stejným pojmenováním. Výstava je členěna do několika tematických oddílů (Ohromná podívaná, Sugesce příběhů, Momentky ze života, Básně a písně a Doma v salonu), které přibližují různé žánry děl a zprostředkují orientaci v tématu i v expozici. Nevšední zážitek umocňuje koncentrovaná instalace ‚rám na rám‘, což je typické uspořádání salonních výstav na přelomu 19 století.

K výstavě byla vydána obsáhlá publikace Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914. Autory textů jsou Roman Musil a Aleš Filip, graficky knihu zpracoval Jiří Mičkal. Obálku navrhl Matěj Bárta. Publikaci vydala Galerie a nakladatelství Stará pošta ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni.

Doprovodný program

Komentované prohlídky
11. 10. 2022 v 17 hodin: Výstavou provází jeden z jejích autorů Aleš Filip
8. 2. 2023 v 17 hodin: Výstavou provází jeden z jejích autorů Aleš Filip

Přednášky
18. 10. 2022 v 17 hodin: Praha a Vídeň; vídeňští v Praze a pražští ve Vídni.
Přednáší Roman Prahl.

9. 11. 2022 v 17 hodin: Kritika a publikum ve výtvarném umění na salonech 19. století.
Přednáší Vít Vlnas.

7. 12. 2022 v 17 hodin: Umění na výstavách Krasoumné jednoty na přelomu 19. a 20. století.
Přednáší Roman Musil.

18. 1. 2023 v 17 hodin: Pražské výstavy a umělecký trh.
Přednáší Tomáš Sekyrka.

1. 3. 2023 v 17 hodin: Díla ze sbírky Západočeské galerie v Plzni na výstavě Epocha salonů.
Přednáší Eva Skořepová.

Tvůrčí dílny
30. 11. 2022 od 16 hodin: Novinky našeho salonu, dílna pro rodiče a děti od 7 let
25. 1. 2023 od 16 hodin: Příběhy salonních obrazů, dílna pro rodiče a děti od 7 let

Informace o edukačních programech a rezervace: Patricie Císlerová, [email protected], 377 908 536

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: