Foto: ZČU

Fakulta filozofická nabídne Bavorská a Evropská studia

Pro akademický rok 2019/2020 připravila Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni nové profesně zaměřené studijní programy, jimiž reaguje na potřeby praxe. Studenty v nich bude vzdělávat už od příštího akademického roku.

Co nabídnou Bavorská studia?

Fakulta filozofická ZČU v Plzni rozšiřuje portfolio své nabídky navazujících magisterských studijních programů o Areálová studia: Bavorská studia.

„Kromě toho, že program svým jedinečným interdisciplinárním zaměřením na Bavorsko doplní a obohatí celorepublikové možnosti studia německého jazyka, je jeho studijní plán střižen přesně na míru našemu interregionu,“ popisuje vedoucí katedry germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické Andrea Königsmarková. Program rozšiřuje studium němčiny o její regionální variety, systematicky bude vzdělávat odborníky na přeshraniční spolupráci, navíc s důrazem na provázanost s praxí a se získáváním zkušeností s kulturou a jazykem studované oblasti přímo u našich sousedů, a to díky rozmanité spolupráci s bavorskými univerzitami, kulturními institucemi i komerčními subjekty. „Jedná se o první neučitelský magisterský studijní program s němčinou v Plzni,“ dodává Andrea Königsmarková.

Již samotná příprava studijního programu probíhala v úzké spolupráci s Univerzitou Regensburg v rámci projektu č. 97 „Interdisciplinární bavorská studia (Plzeň – Řezno)“, který byl podpořen Programem EÚS: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Při vlastní realizaci bude fakulta pokračovat v kooperaci a nabízet studentům různorodé společné akce.

Součástí studia budou stáže na bavorských univerzitách – v Regensburgu, Pasově, Augsburgu aj. Další perspektivou je společný double degree program s Univerzitou Regensburg, jehož absolventi by získali diplom z plzeňské i bavorské univerzity.

V navazujícím magisterském studijním programu Bavorská studia bude fakulta vzdělávat studenty už od září 2019. Do prvního ročníku plánuje přijmout 20-25 uchazečů.

V kampusu ZČU roste Strom Olgy Havlové

Studium mezinárodních vztahů se rozšiřuje o specializaci Evropská studia

Katedra politologie a mezinárodních vztahů rozšířila nabídku specializací v bakalářském studijním oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia. K již tradičním a mezi uchazeči oblíbeným specializacím Britská a americká studia a Ruská studia nově přibyla možnost ucházet se o studium ve specializaci Evropská studia, a to bud´ se zaměřením na němčinu nebo na francouzštinu. „Absolventi Evropských studií získají výbornou orientaci v aktuálních reáliích evropské politiky a mezinárodních vztahů v Evropě, porozumí fungování evropské integrace a výrazně zdokonalí své jazykové kompetence v německém či francouzském jazyce,“ vysvětluje vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů Petr Jurek.

Smyslem nové specializace je podle něj vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi, které jim otevřou cestu k zaměstnání vyžadujícím dobré komunikační a prezentační dovednosti a schopnost samostatně zpracovávat a vyhodnocovat informace. Absolventi se uplatní ve státní a diplomatické službě, v neziskových organizacích, v mediální sféře či v oblasti mezinárodních obchodních vztahů. Po absolventech orientujících se v evropské politice je rovněž setrvale vysoká poptávka ve strukturách Evropské unie, kde je Česká republika dlouhodobě nedostatečně reprezentována.

Ke studiu bakalářského studijního oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia se specializací Evropská studia se uchazeči mohou hlásit už nyní. Přihlášky ke studiu fakulta přijímá do 31. března.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: