Fakulta filozofická nabídne Bavorská a Evropská studia

Pro akademický rok 2019/2020 připravila Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni nové profesně zaměřené studijní programy, jimiž reaguje na potřeby praxe. Studenty v nich bude vzdělávat už od příštího akademického roku.

Co nabídnou Bavorská studia?

Fakulta filozofická ZČU v Plzni rozšiřuje portfolio své nabídky navazujících magisterských studijních programů o Areálová studia: Bavorská studia.

„Kromě toho, že program svým jedinečným interdisciplinárním zaměřením na Bavorsko doplní a obohatí celorepublikové možnosti studia německého jazyka, je jeho studijní plán střižen přesně na míru našemu interregionu,“ popisuje vedoucí katedry germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické Andrea Königsmarková. Program rozšiřuje studium němčiny o její regionální variety, systematicky bude vzdělávat odborníky na přeshraniční spolupráci, navíc s důrazem na provázanost s praxí a se získáváním zkušeností s kulturou a jazykem studované oblasti přímo u našich sousedů, a to díky rozmanité spolupráci s bavorskými univerzitami, kulturními institucemi i komerčními subjekty. „Jedná se o první neučitelský magisterský studijní program s němčinou v Plzni,“ dodává Andrea Königsmarková.

Již samotná příprava studijního programu probíhala v úzké spolupráci s Univerzitou Regensburg v rámci projektu č. 97 „Interdisciplinární bavorská studia (Plzeň – Řezno)“, který byl podpořen Programem EÚS: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Při vlastní realizaci bude fakulta pokračovat v kooperaci a nabízet studentům různorodé společné akce.

Součástí studia budou stáže na bavorských univerzitách – v Regensburgu, Pasově, Augsburgu aj. Další perspektivou je společný double degree program s Univerzitou Regensburg, jehož absolventi by získali diplom z plzeňské i bavorské univerzity.

V navazujícím magisterském studijním programu Bavorská studia bude fakulta vzdělávat studenty už od září 2019. Do prvního ročníku plánuje přijmout 20-25 uchazečů.

Studium mezinárodních vztahů se rozšiřuje o specializaci Evropská studia

Katedra politologie a mezinárodních vztahů rozšířila nabídku specializací v bakalářském studijním oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia. K již tradičním a mezi uchazeči oblíbeným specializacím Britská a americká studia a Ruská studia nově přibyla možnost ucházet se o studium ve specializaci Evropská studia, a to bud´ se zaměřením na němčinu nebo na francouzštinu. „Absolventi Evropských studií získají výbornou orientaci v aktuálních reáliích evropské politiky a mezinárodních vztahů v Evropě, porozumí fungování evropské integrace a výrazně zdokonalí své jazykové kompetence v německém či francouzském jazyce,“ vysvětluje vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů Petr Jurek.

Smyslem nové specializace je podle něj vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi, které jim otevřou cestu k zaměstnání vyžadujícím dobré komunikační a prezentační dovednosti a schopnost samostatně zpracovávat a vyhodnocovat informace. Absolventi se uplatní ve státní a diplomatické službě, v neziskových organizacích, v mediální sféře či v oblasti mezinárodních obchodních vztahů. Po absolventech orientujících se v evropské politice je rovněž setrvale vysoká poptávka ve strukturách Evropské unie, kde je Česká republika dlouhodobě nedostatečně reprezentována.

Ke studiu bakalářského studijního oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia se specializací Evropská studia se uchazeči mohou hlásit už nyní. Přihlášky ke studiu fakulta přijímá do 31. března.

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz

 
Přidat na Seznam.cz